Waarom ik?

Soms krijg ik vragen van onvruchtbare stellen om mij heen: waarom ik een wonderbaby heb ontvangen. Of wat ik heb gedaan om een wonder te krijgen van God. Het lijkt zo makkelijk, ons verhaal. Ik geloofde, kocht even snel wat babykleren in geloof en daar was de wonderbaby. In mijn vorige blogs schrijf ik hier ook over. Ook voor mij was het een proces waarin ik contant op zoek ging naar wie Jezus is. Het gaat niet zozeer om wat ik geloofde, zo lang ik maar in Hem geloofde, die mijn prijs betaalde aan het kruis! Jezus is mijn bedenker en voltooier van mijn geloof (Hebr 12:2). Hetgeen wat ik deed was dat ik mijn denken vernieuwde, mijn gedachten in lijn bracht met Gods woord (Rom 12:2): hij maakt de onvruchtbare vrouw een vreugdevolle moeder (Psalm 113:9). Daarmee partneren en Hem persoonlijk beter leren kennen, dat werd mijn doel.

Een formule

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat dit dè formule is om vruchtbaar te worden en deze wonderbaby te ontvangen. De manier waarop we Jezus zien genezen is immers iedere keer anders en persoonlijk gericht aan de mensen die Hij genas. Een kant en klaar stappenplan werkt niet, dat zou meer religie inhouden en geen genade. Als er een formule voor een wonderbaby zou zijn, dan zou de uitvinder daarvan erg welvarend zijn geworden!

Wat ik wel weet is dat Jezus vandaag de dag nog geneest! En dat iedereen tot hem kwam werd genezen. Dat met Hem samen niets onmogelijk is (Luk 1: 17). De Bijbel geeft ons opdracht om te leven met de Geest, ons daardoor laten leiden en vervuld te zijn (Galaten 5: 25). Wandel niet naar wat je ziet in het natuurlijke (je omstandigheden), maar wandel standvastig door geloof (2 Cor 5: 7 & Hebr 12: 1-3).

Waarom jij wel?

Oké, genoeg over hoe het dan bij mij zat. Nu de vraag waarom jij dan wel een wonderbaby zou ontvangen? Het was altijd al Gods bedoeling en plan om de mens vruchtbaar te laten zijn. Meerdere keren in Genesis lees je dan ook dat God zegt: vermenigvuldig je, plant je voort! Het is zijn plan om de mens vruchtbaar te laten zijn. Daarom is het sowieso zijn wil om kinderen te krijgen. Kinderen krijgen is immers een geschenk van God (Psalm 127: 3)! God heeft geen favoriete stellen, personen, mannen of vrouwen. Hij toont geen voorkeur onder zijn mensen (Rom 2: 11). Wat Hij voor andere stellen heeft gedaan, wil hij ook voor jou doen!

Zijn leven voor een wonderbaby

Jezus betaalde jouw prijs, niet alleen voor zonde -door hetgeen in Adam in de wereld is gekomen- maar ook voor al jouw fysieke problemen (Jes 53: 3-5). Hij was de laatste Adam (Rom 5: 12-21 & 1 Cor 15). Jezus nam jouw onvruchtbaarheid, miskramen en alle problemen op dit vlak op zich.. omdat Hij van jou houdt! Dit tegenspreken, doet naar mijn zeggen en weten tekort aan wat Hij heeft gedaan. Het kostte hem immers wel wat: zijn leven! Niet in lijn zijn, denken of handelen met de prijs die hij betaalde voor jouw onvruchtbaarheid doet wat mij betreft tekort aan wat hij heeft gegeven. Ik wil dat het waard was, dat Jezus zich voor mijn onvruchtbaarheid gaf aan het kruis. Want Hij zegt: jij bent het waard! Niet door werken, maar door geloof en genade (Efe 2: 8, 9 & Rom 3: 27, 28)!

”Jezus nam jouw onvruchtbaarheid, miskramen en alle problemen op dit vlak op zich.. omdat Hij van jou houdt! Dit tegenspreken, doet naar mijn zeggen en weten tekort aan wat Hij heeft gedaan. Want het kostte hem wel wat: zijn leven!”

Sluit God baarmoeders?

Maar, hoe zit het dan met de vrouwen in de Bijbel, die onvruchtbaar waren? Er staat immers ook op meerdere plekken ‘God openende de baarmoeder van …’. Hoe dit dan te interpreteren? Op verschillende plekken van de Bijbel is te lezen dat vrouwen geen kinderen konden krijgen en dus onvruchtbaar waren. Deze vrouwen schreeuwde het uit naar God om genezing en hij antwoordde hen, door hun baarmoeder te openen. Hierdoor werden zij op bovennatuurlijke wijze zwanger en baarden zij een (of zelfs meerdere) kind(eren). Waren deze vrouwen dan ‘speciaal’ voor God, dat hij juist hun baarmoeder opende, hen kinderen gaf, of gebeurde dit bij alle onvruchtbare vrouwen? En hoe geldt dit voor jou?

Openen baarmoeders

Op de vraag ‘waarom sloot God de baarmoeder van de vrouwen, en waarom opende Hij deze’? kan ik een kort antwoord geven. Deze vrouwen leefden in het Oude Testament en hadden een ander convenant met God (de wet). Door Jezus, zijn wij, als Nieuwe Testament christenen, door genade bevrijd van deze wet (Gal 3: 29)! Ons convenant is met Jezus, die zichzelf heeft gegeven voor ons, zodat wij SOZO zijn (Jes 53: 4). We kunnen dus onze erfenis ophalen – vruchtbaarheid! Wij zijn namelijk erfgenamen van de beloften, omdat wij Zijn kinderen zijn door geloof in Jezus volbrachte werk (Rom 8: 17). Wat de Bijbel daarover schrijft lees je in deze blogs: geloof in Jezusvernieuw je denken en handel naar het Woord.

Zonde en onvruchtbaarheid

Rekent God ‘slechte’ daden aan? Bijvoorbeeld als je sex voor het huwelijk hebt gehad, of je eerder een abortus hebt ondergaan? Nee, dat zou geen goed nieuws (het evangelie) zijn toch? Als jij belijdt dat jij in Jezus gelooft, ben je gered – SOZO (Rom 10: 9-13 & Gal 2: 16b)! Het is door genade dat je mag ontvangen, en niet uit eigen werk of wat je wel of niet hebt gedaan (Efe 2: 8, 9 & Rom 3: 27). Er is geen veroordeling voor degene die in Christus is (Rom 8: 1). Ik bedoel daarmee niet, leef er maar op los.. want Jezus zegt ook ‘ga heen en zondig niet meer’ (Joh 7: 53 – 8: 1-11). Geloof zonder daden is niet vruchtbaar (Jak 2: 26). Immers herken je aan de vruchten de boom (Matt 7: 17-21 & Luc 6: 44a).

Hard werken voor

Heb jij, omdat je bijvoorbeeld in het worshipteam zit, meer dan je tienden geeft, een super groot hart voor anderen hebt of veel doet voor de kerk dan meer kans op een baby? Het antwoord is ook nee, dat zou ook geen goed nieuws zijn. Want dat zou betekenen dat je genezing zou kunnen verdienen. Niemand kan de prijs die Jezus betaalde verdienen door te werken! Het is door geloof en genade dat jij mag ontvangen (Efe 2: 8, 9 & Rom 3: 27).

God verandert niet

God’s originele plan verandert niet – evenals dat Hij niet verandert (Jac 1:17). Hij is dezelfde: gisteren, vandaag en morgen (Hebr 13:8). Hij wil alle families zegenen met het goede (Jac 1:17). Dat kun je al lezen in het Oude Testament als God zijn zegen geeft aan Abraham en zij nakomelingen (Gen 12:1-3). Daar is ook te lezen dat de nakomelingen zullen laten zien wie God is (Jes 11; Psa 72). Wat Hij toen voor Sarah, Rebekka, Elizabeth enzovoorts heeft gedaan, wil hij nu weer doen. En doet Hij nog steeds! Zijn originele en ultieme plan was om ons met Hem te verzoenen. Daarvoor heeft hij immers zijn zoon Jezus gezonde. Het is altijd al zijn wil geweest dat er vermenigvuldiging zou plaatsvinden, door sex binnen een (convenant) relatie. De vele teksten hierover (Gen 1:28 Gen 9:7 Psa 115:14) bevestigden hoe belangrijk God deze opdracht vond. En daarbij, God is niet als een mens, die liegt of zijn belofte niet nakomt (Num 23:19).

Dus laat je bemoedigen en inspireren om, net zoals andere onvruchtbare stellen, op zoek te gaan naar dìegene die de belofte aan jouw persoonlijk heeft gedaan of wil doen (door een rhemawoord) en die dit heeft waargemaakt, Jezus! Lees hier het verhaal van deze powervrouwen uit de Bijbel en hun wonderbabies. Meer lezen over of Jezus vandaag de dag nog geneest? Laat je bemoedigen door deze wonderbabies!

Valse hoop

Ik snap dat het lezen van hun verhalen enerzijds je het idee kunnen geven dat er hoop is, dat je nog niet (durft) toe te laten of niet wil toelaten. Omdat het in je hoofd wel eens ‘valse hoop’ kan zijn en het idee je teleurgesteld kan worden nog veel meer pijn doet. Dat begrijp ik maar al te goed! In de periode dat ik niet zwanger bleek te zijn na de profetie wilde ik niks meer met God te maken hebben. Ik had geloof. Ik had hoop. Ik leefde ernaar alsof het ging gebeuren. Als God zo zou zijn, mij laten zitten.. dan vond ik het erg moeilijk om te geloven dat God liefde is en dat Jezus daadwerkelijk voor mij aan het kruis is gegaan. Echter had ik geen andere optie. Als er in de wereld iemand of iets zou zijn, dan zou het toch wel Jezus zijn! Dat was mijn gedachte, daarom dook ik in de Bijbel. De waarheid. Door het proces heen veranderde mijn focus. Niet de baby ontvangen was mijn focus, maar diegene persoonlijk kennen die zijn leven voor mij gaf! Dat maakte dat ik veel rijker ben gaan leven in allerlei opzichten van mijn leven. Ik wil je daarom bemoedigen en voorleggen: wat heb je te verliezen? om op zoek te gaan naar de God, degene, die wel geneest?

Want, als je de redenering omdraait: wat als jij wel geneest van onvruchtbaarheid, miskramen en alle negativiteit op dit vlak?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.