Na al het lezen van de blog over ‘Is het Gods wil dat ik zwanger word‘ denk je misschien wel: vertel me wat ik moet doen om een kind te krijgen (afgezien van sex). Leuk al die bijbelteksten, maar ‘ik kan er niks mee’.

Wat kan ik doen om zwanger te worden, om God te bewegen om mij te genezen – ons vruchtbaar te maken? Vertel me wat ik kan doen! Hoe bewandel ik dat pad dan van onvruchtbaarheid naar vruchtbaarheid? Moet ik ervoor vechten?

HELP!

Wat kan ik doen om zwanger te worden?

Dit zijn vragen waar ik zelf tegenaan liep in mijn eigen proces. Van nature houd ik ervan om te weten wat ik moet doen om een bepaald resultaat te bereiken. Van huis uit heb ik meegekregen dat als ‘je er maar hard genoeg voor werkt, je kan bereiken wat je wilt’. Ik was altijd bezig met zo hard mogelijk mijn best te doen om aan mijn eigen en andermans maatstaven te voldoen. Dan zou ik gelukkig zijn en ontvangen wat ik verdien door mijn eigen werken. Maar werkt dat ook zo met zwanger worden?

Proclameren

Toen ik hoorde dat ik vervroegd in de menopauze was en geen eicellen meer had, dacht ik aan het verhaal van Abraham en Sarah. Natuurlijk kende ik dit verhaal. Maar moest ik dan afwachten, net zoals de onvruchtbare Sarah? En hoe lang zou ik dan moeten wachten? Ik ging in de Bijbel zoeken welke teksten er zijn op het gebied van onvruchtbaarheid. Ik had het idee dat ik door deze teksten hard op te zeggen en te proclameren dat ik God zover kon krijgen om mij te genezen, een eitje te schenken en een kind te krijgen. In plaats van dat het mij leidde tot een openbaring over God en wie Hij is, leidde dit alleen maar tot meer frustratie en gevoelens van falen (als ik weer ongesteld werd door de hormonen) en gevoel ‘goed genoeg’ te moeten zijn om te kunnen bereiken wat ik wilde: een baby.

Streven en werken voor genezing

Wat ik in deze periode ontdekt heb, is dat ik in eerste instantie achter de genezing aanging. Ik wilde God wilde bewegen om iets voor mij te doen. Zwanger worden! Ik ging (zoals ik gewend was in mijn leven en waar mijn overtuigingen op berustte) zo veel mogelijk en hard mogelijk proclameren. Ook al was ik er te moe en uitgeput voor. Ik dacht soms zelfs dat als ik een dag niet de teksten had opgelezen, ik een zwangerschap tegen zou houden! Dit ging door totdat ik niet meer kon en brak.

Logos versus Rhema

Wat ik in de periode daarna leerde is dat het erg belangrijk is om een persoonlijke openbaring te hebben over wat er in de Bijbel staat, zoals teksten dat jij vruchtbaar bent gemaakt en dat het ook Gods wil is voor jou om moeder te worden en kinderen te krijgen. Daarmee bedoel ik dat God persoonlijk tot jouw spreekt over jouw situatie door zijn Woord heen! Er is namelijk een verschil tussen Gods woord (Logos) kennen, en zijn woord (Rhema) persoonlijk kennen. Je kunt namelijk een tekst als: ‘met God is niks onmogelijk’ vaak gehoord hebben en daardoor kennen, maar niet het weten in je hart dat echt niks onmogelijk is voor God. Wat nodig is om zijn woord van je hoofd naar je hart te laten doordringen en het daarmee reeël te maken voor jouw situatie, is een persoonlijke openbaring hiervan door de Heilige Geest. Ben je benieuwd naar mijn rhema woord en hoe God persoonlijk tot mij sprak? Lees dan de Blogs Mijn rhema woord zette mijn leven op z’n kop en Hoe doe je dat, een rhema woord ontvangen? 

I know what I want and I want it now!

Vandaag de dag leven we in een magnetron maatschappij: als we iets willen, dan willen we het meteen! In ieder geval, zo werkt(e) het wel bij mij. Ik wilde niet meer onvruchtbaar zijn! Maar het kost echter (enige) tijd om Gods woord van je hoofd naar je hart te laten doordringen, twijfel en ongeloof te weerstaan en je gedachten te vernieuwen met wat God over jouw situatie van onvruchtbaarheid zegt. En het kost ook tijd om dit vol te houden, ondanks wat de natuurlijke omstandigheden doen. Bijvoorbeeld als je weer ongesteld wordt, na jaren nog (steeds) geen positieve zwangerschapstest in handen hebt of steeds miskramen krijgt.

Vernieuw je denken

Wat we mogen doen, en waartoe ik je wil aansporen, is om je denken continue te vernieuwen met wat God over jouw situatie zegt, totdat dit in je hart doordringt en je niet anders kan dan deze waarheid uit te leven. Paulus schrijft immers: wees niet gelijkvormig aan de wereld, maar wordt hervormd door het vernieuwen van je denken (Rom 12: 2). In andere woorden: je hoeft niet meer volgens het denkpatroon of schema van de wereld hoeft te denken (zoals die van de medische wetenschap). Je bent dus niet onvruchtbaar. Je mag de waarheid van God over jou leven aannemen: dat je vruchtbaar gemaakt bent, dat het zijn wil is om kinderen te krijgen en dat de prijs voor onvruchtbaarheid al betaald is door Jezus.

Mediteren

Hoe verander je je denken? Door Gods woord te mediteren. Ja je leest het goed.. mediteren! Tegenwoordig wordt mediteren vooral gebruikt in termen van het Buddhisme en yoga (oosterse religies). De oorsprong van meditatie bevindt zich in de Bijbel! Zo zei God tegen Jozua: ‘laat mijn woorden niet van je lippen verdwijnen, maar mediteer mijn woord dag en nacht, dan zul je succes hebben in alles wat je onderneemt’ (Joz 1:8). Ook hier zie je dat dit een continu proces is om te mediteren. Mediteren van bijbelteksten doen we niet om iets gedaan te krijgen, maar om ons denken te vernieuwen naar wat Jezus voor ons heeft gedaan en om daarmee onze situatie door die bril van het volbrachte werk van Jezus te bekijken. Dit plaatst je in een positie van rust en genade, in plaats van een situatie waarin jij in control bent en je ervoor moet werken.

Persoonlijke openbaring brengt rust!

Zodra je een persoonlijke openbaring hebt ontvangen over jouw situatie en je de Bijbel gelooft boven al je omstandigheden (bijv. wat de artsen over jou zeggen) is het makkelijker om in een positie van rust te komen. Een positie waarin je niet hoeft te proclameren, te streven, hopen of te smeken om een zwangerschap/baby. Immers, God heeft persoonlijk tot jouw gesproken over jouw onvruchtbaarheid of laten zien wat het betekent dat Jezus voor jouw persoonlijk aan het kruis is gegaan. Dit maakt dat je vanuit een andere plek innerlijk weet wat God over jou zegt. Als omstandigheden dan veranderen of wijzigen (bijvoorbeeld weer slecht nieuws of een ongesteldheid) zal je minder snel de waarheid loslaten en weer in een ‘oud’ denkpatroon van onvruchtbaarheid stappen. Dan zal ‘Gods woord de substantie zijn waar je op hoopt en het bewijs zijn van wat je (nog) niet in het natuurlijke ziet’ (Heb. 11:1)!

Lees meer over mijn Rhema woord in de periode dat ik in geloof wandelde voor een wonderbaby en hoe jij ook een persoonlijk woord kan ontvangen!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.