Sarah’s Walk of Fame
Sarah is een van de meest bekende vrouwen uit de Bijbel. In Genesis 16 vers 1 kunnen we lezen dat zij als vrouw van Abraham geen kinderen kon krijgen. Met andere woorden: Sarah was onvruchtbaar. Ze was al uit de overgang en daarmee post-menopauzaal. God deed Abraham een grote belofte, namelijk dat Hij hen een zoon zou geven. Sarah zou de moeder van naties worden, koningskinderen zouden uit haar en Abraham voortkomen (dat zijn wij als kinderen van God). Ook Abraham stond in eerste instantie te kijken van dit woord toen God hem dit kind bij Sarah beloofde. Hij vroeg zich af hoe Sarah zwanger zou kunnen worden, ze menstrueerde immers al lang niet meer (Gen 17: 16-17). Nadat God tot Abraham had gesproken over Sarah’s vruchtbaarheid, kreeg ook Sarah een profetie dat ze zwanger zou worden. Echter geloofde ze dat in eerste instantie niet. Ze lachte zelfs naar God en loog er vervolgens over (Gen 18: 9-15). Dat was het verhaal van Sarah, zoals beschreven in Genesis uit het Oude Testament.

Vrouw van geloof
Toch staat Sarah in Hebreeën 11:11 genoemd in de zogenaamde ‘wall of fame’ uit de Bijbel. Door geloof ontving ook Sarah, terwijl zij onvruchtbaar en in de menopauze was, de kracht om een kind te verwekken, omdat ze vertrouwde op degene die haar de belofte deed. Waarom staat Sarah genoemd in deze rij van mensen die een groot geloof hadden? Sarah onderging een proces van waar ze geen geloof had voor een zwangerschap tot aan waar ze vooraan stond als vrouw van geloof voor dezelfde baby. Denk je dat de mate van geloof die zij had, zoals in Hebreeën genoemd, in één moment tot stand kwam, nadat ze de profetie had gekregen? Ik persoonlijk denk het niet. Sarah geloofde God namelijk in eerste instantie niet toen haar werd verteld dat ze zwanger zou worden. Ze lachte zelfs bespottelijk naar God over deze profetie!

Het proces
Wat we hier in het Oude Testament lezen ten aanzien van het Nieuwe Testament is een groot verschil in Sarah’s gedrag. Een verschil van ongeloof naar geloof, een proces dat we niet in de Bijbel teruglezen over Sarah. Jammer hè. Ik ben persoonlijk namelijk wel benieuwd hoe zij dat proces hebben doorlopen en hebben ervaren. Hoe verliep haar proces van geen geloof naar een geloof voor een baby, waardoor het haar als rechtvaardige is gegeven? Dit is een vraag die ik later in de hemel aan Sarah zou willen stellen. Wat kunnen we wel leren van wat er in de Bijbel staat geschreven over haar? Het kost tijd om je denken te vernieuwen totdat het onmogelijke meer dan logisch lijkt. Vanuit het denkkader van ‘waarom zou een wonder bij mij gebeuren’, of ‘wonderen gebeuren maar heel weinig’ naar het denkkader van ‘Jezus heeft voor mij betaald dus dat houdt in dat ik een baby ga krijgen’ is dus een proces.

Compassie naar jezelf toe
Als je aanneemt dat het bouwen van geloof een proces is, mag je dan ook meer compassie naar jezelf toe hebben om hiermee om te gaan en te dealen met onvruchtbaarheid. Vanuit de psychologie weten we dat ons brein als eerst informatie ophaalt dat het meest voorhanden ligt en het meest wordt toegepast/gebruikt. Van nature is het makkelijker om voor de snelle weg te kiezen, te denken hoe je al gewend bent om te denken. Het is daarom zowat automatisch om te denken: ik ga nooit meer zwanger worden. Het creëren van een ander nieuw ‘pad’ of denkwijze in je brein moet aangelegd worden. Dat pad maken in je hersenen, kun je doen door Bijbelteksten (= de waarheid) te mediteren. Deze teksten hardop uitspreken. Om je denken te vernieuwen kost tijd, oefenen baart kunst…totdat het pad zo is aangelegd in je hersenen, dat je het gemakkelijk kan oproepen en het automatisme voor je wordt.

In overvloed leven
En dit geldt niet alleen voor het onderwerp onvruchtbaarheid en zwanger worden. In allerlei onderwerpen uit het leven waarin wij anders denken ten opzichte van wat Jezus voor ons heeft mogelijk gemaakt, mogen wij ons denken vernieuwen en in lijn brengen met hoe God naar ons kijkt, wat de Bijbel hierover zegt. Dit kan gaan op gebieden als hoe wij met elkaar omgaan, carrière, financiën.. enzovoorts. Wees lief en vol compassie naar jezelf! Je hoeft niet in één moment je omstandigheden te negeren en te wandelen in geloof vol hoop. Als je dat van jezelf eist, dan is de kans op mislukking en teleurstelling groot. Niemand – en ook God niet – verwacht van je dat je dit ‘zomaar’ kan. Mocht je hier hulp bij willen ontvangen, lees dan meer over een SOZO Sessie.

Jij als fameus star!
Hoe kijkt God dan naar jou, in je eigen proces met je eigen omstandigheden? Laat deze woorden doordringen in je hart.. waar in het proces je ook zit.

Lieve … ,

Ik zie je, elk moment dat je lacht of huilt. Het moment dat je vol geloof staat, het moment dat je twijfelt. Het moment dat je streng naar jezelf toe bent en vind dat je meer geloof moet hebben. Of het moment dat je denkt dat ik niet voor jou ben en jou niet zie. Ik denk alleen maar: kijk dat is mijn dochter/zoon! Hoe mooi zij/hij gemaakt is! Kijk haar/hem geloof hebben voor deze situatie! Omdat ze/hij mij kent, weet dat ik trouw en goed ben! Mijn beloften zijn ‘Ja & Amen’. Ik heb Mijn zoon gegeven, zodat jij in overvloed kan leven. Ik hou van je en heb het beste met jou voor! 

Liefs, je hemelse vader

You are not alone!
Laat je inspireren door de mensen die ons voor zijn gegaan op de weg naar vruchtbaarheid, zoals Sarah. Haar verhaal, getuigenis, is een testimonie. Het woord testimonie betekent: doe het opnieuw! Ik weet zeker dat zij in de hemel jou staat toe te juichen in jouw eigen proces naar een kindje. Zodat jij, net als haar, ondanks je omstandigheden, vertrouwt op diegene die trouw en de genezer is! Wil je aan je hart werken, samen met Jezus, maar ja, hoe doe je dat dan? Als je hier hulp bij wil ontvangen, lees dan meer over SOZO Sessie. Vanuit mijn achtergrond als lotgenoot, psycholoog en pastoraal medewerker wil ik je graag verder helpen! Zodat jij verder kunt leven, in verbinding met jezelf, anderen om je heen en met Jezus!

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.