Je gelooft misschien wel dat je gered bent doordat je gelooft in Jezus, maar ja.. of je ook een wonderbaby ontvangt? Veel mensen in mijn omgeving twijfelden of wij wel een wonderbaby zouden ontvangen en spraken deze twijfel ook naar ons uit. Heel bezorgd en uit liefde bedoeld uiteraard. Wat er door mij heen ging was dat als ik écht geloofde dat ik SOZO (gered, genezen en bevrijd) was door Jezus, dan zou het eerder logisch zijn dat ik wel een wonderbaby zou ontvangen. Met andere woorden, als je écht in je hart beseft wat je redding door Jezus inhoudt.. waarom zou jij dan geen wonderbaby ontvangen? Dat wij onze dochter hebben mogen ontvangen is geen goed ‘geluk’, ‘lot’, of komt doordat wij iets ‘goed’ gedaan hebben in Gods ogen. Het is genade dat we Loïs hebben mogen ontvangen. Die genade is er ook voor jou! Hoe werkt dat dan door genade zwanger worden? Lees dan snel verder..

SOZO

Waar in de Bijbel het Nederlandse Woord ‘gered’ staat, kun je vervangen door het woord ‘SOZO’. Dit woord SOZO is te vinden in de originele grondtekst van de Bijbel en is afkomstig uit het Grieks. SOZO betekent in het Nederlands:

lichamelijke en mentale genezing, bevrijding, vrij gezet, er is betaald, heel gemaakt, hersteld, vrij van oordeel en veroordeling! 

Dit betekent dus dat als je gered bent (belijdt en gelooft dat Jezus verlosser en Heer is), je naast vergeving van zonden en misdaden, ook genezen bent! Door Zijn striemen ben je genezen schrijft de Bijbel (Jes. 53: 4 & Petr 2:24). Yes! SOZO in relatie tot dit onderwerp onvruchtbaarheid houdt dus in dat je door je redding in Jezus als genezen bent van elke ziekte op het gebied van voortplanting en kinderen krijgen. Maar veelal wordt dit niet zo ervaren door christenen.

Hoe leef je dat SOZO zwanger worden en/of blijven dan uit in de praktijk? 

Vernieuwen van je denken

Het vernieuwen van je denken is een opdracht die God ons geeft, zie ook Romeinen 12:2. Ook op het gebied van vruchtbaar zijn mag je je denken vernieuwen. Het is immers Gods plan voor de mens om vruchtbaar te zijn en kinderen te krijgen (Gen 1:28). Hij maakt de onvruchtbare vrouw een vreugdevolle moeder van kinderen (Psalm 113: 9). Zijn striemen brachten jou genezing op elk vlak van miskramen en onvruchtbaarheid (Jes 53: 4 & Petr 2:24).  Hij vervulde de wet, waardoor wij erfgenamen van de belofte zijn (Galaten 3: 29). Hoe je je denken kunt vernieuwen en in lijn met Gods gedachten kunt brengen, kun je vinden in diverse MY BLOGS.

Proef en zie!

Het vernieuwen van je denken kost tijd, en vergt inspanning. Soms is het lastig om dit ‘alleen’ te doen en kun je het gevoel hebben dat je niet verder komt in je proces. Er kunnen bepaalde diep gewortelde gedachtenpatronen zijn, waardoor je de waarheid vanuit de Bijbel niet in je hart kunt aannemen. Deze diep gewortelde gedachtenpatronen kunnen een belemmering vormen, waardoor je niet persoonlijk kunt zien en/of ervaren wie God voor jou is en wil zijn op het gebied van vruchtbaarheid. De Bijbel schrijft: proef en geniet van/zie wie God is (Psalm 34: 8). Daarmee wordt bedoeld dat je voor jezelf mag ervaren wie Hij is! Je kunt bijvoorbeeld wel ‘weten’ met je ratio dat Hij een goede Vader is en alle Bijbelteksten opnoemen vanuit je geheugen. In je hart kun je je er anders over voelen en dit niet zo ervaren. Onbewust kun je bijvoorbeeld nog steeds denken dat hij je straf omdat … en dat je daarom geen wonderbaby krijgt. Hoe kun je naar God toegaan voor een wonderbaby als je diep van binnen denkt dat hij je straft en dat je het niet verdiend? Deze gedachte kan je weerhouden om te ontdekken wie Hij is en naar hem toe te gaan.

Je hart: de bron van het leven

Het gaat God juist om wat je gelooft je hart! De hart is immers de bron van het leven (Spreuken 4:23). Het is dus wijs om naar ons hart te kijken. Wat geloof je daadwerkelijk in je hart over of Jezus alles op zich nam? Of je genezen bent van onvruchtbaarheid? Je toekomst? Dat Hij goed en trouw is? God is trouw en houdt zich aan zijn woord, dat staat meerdere keren in de Bijbel. Maar als je in het verleden veelal verlaten bent door anderen in je omgeving, kan het lastig zijn om dit als waarheid aan te nemen en om dit op hartniveau te geloven. Een ander voorbeeld om mijn punt te verduidelijken. Stel dat je het diep van binnen moeilijk vind om te geloven dat God jou een wonder(baby) wil geven, omdat je de ervaring hebt dat je niet gezien bent door anderen of het waard bent om wat te ontvangen. Je verleden kan je ervaring over wie God is en wat Hij voor jou wil doen in de weg staan.

Belemmerende gedachten

Een ander voorbeeld om mijn punt te verduidelijken. Stel dat je het diep van binnen moeilijk vind om te geloven dat God jou een wonder(baby) wil geven, omdat je .. de ervaring hebt dat je niet gezien bent door anderen, dat je nooit ‘zomaar’ wat kreeg thuis zonder te werken of dat jij het waard bent om te ontvangen. Je eigen verleden kan je ervaring over wie God is en wat Hij voor jou wil doen in de weg staan. Het weten en diep ervaren in je hart dat God een goede, liefdevolle vader is die het beste met je voorheeft -ook op het gebied van kinderen krijgen- kan dan soms moeilijk zijn om aan te nemen en te geloven diep in je hart. In een SOZO Sessie kijken we samen naar deze (oude) gedachtenpatronen, waar deze zijn ontstaan in het verleden en vragen we God om zijn persoonlijke openbaring aan jou op dit vlak, zodat jouw hart heel gemaakt en vrij gezet is. Het doel hiervan is dat je je relatie met Hem kan verdiepen en kan wandelen in de waarheid die Hij voor jou heeft klaarliggen op het gebied van zwanger worden enzo.

Wat zijn jouw belemmerende gedachten op het gebied van SOZO zijn?

Wil je meer weten over wat een SOZO Sessie inhoudt? Neem dan contact met ZWANGER &SZO op.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.