In de Blog 'Onvruchtbaar. Wat kan ik doen? HELP! omschrijf ik mijn zoektocht naar wat ik kon doen om zwanger te worden, om God te bewegen om mij een wonder te geven en ons vruchtbaar te maken. Ik wist met mijn hoofd dat voor God niks onmogelijk was, maar wist dit niet met en in mijn hart. Toen bleek dat ik niet binnen 30 dagen na de gegeven profetie zwanger was, ging ik twijfelen of een wonderbaby wel mogelijk was voor mij. Dit aangezien mijn baarmoeder niet meer op de echo was te vinden (AMH < 0.1). En bovendien waarom zou ik een wonderbaby ontvangen?

In deze blog neem ik je mee naar het begin van mijn zoektocht, hoe ik een persoonlijke openbaring - een rhema woord van God ontving en hoe jij dit ook kunt ontvangen!

Mijn gebed

Wat mij gedurende mijn wandel in geloof heeft geholpen is dat God persoonlijk tot mij sprak over onze situatie van onvruchtbaarheid door middel van een rhema woord. Ik had nog nooit van een rhema woord gehoord, totdat ik in de padcasts van Nerida Walker hierover ging luisteren. Ik werd aangemoedigd om God te zoeken, al had ik ook geen andere optie nadat ik het slechte nieuws ontving om in de overgang te zien. In mijn zoektocht en verwerkingsproces liet God mij zien dat Met Hem niks onmogelijk is. Dit is een Bijbeltekst die ik al van jongs af aan kende, al had de tekst geen echte diepere betekenis voor mij persoonlijk. Dagenlang zocht ik God. Ik aanbad hem. Ik ging op mijn knieeën en huilde diep. Snikkend en smekend om verlossing van het gegeven woord van de gynaecoloog. Totdat ik op een dag bad:

'Heer, ik sta er voor open om kinderloos te blijven. Als ik geen biologisch eigen kinderen krijg, dan wil en kan ik dat maar beter nu weten. Want dan kan ik mijzelf hierover heen zetten en verder gaan met mijn leven. Spreek tot mij, wat er gaat gebeuren in mijn leven en laat mij zien wat uw wil is'.

Feest in de hemel

Op dat moment opende ik mijn Bijbel en viel de bladzijde op Lukas 1. Op deze pagina las ik over Elizabeth en Zacharias. De tekst in Lukas 1: 37 kwam tot mij als een bom in mijn hart. De tekst kwam met een ontzettende kracht over mij. Ik werd door de Heilige Geest meegenomen in een visioen. Ik zag, net zoals bij Zacharias over Johannes, dat Engelen in de Hemel zich verheugden over de baby die mij gegeven zou worden. Het was een groot feest. Een feest - ja je leest het goed. Want met God was het niet onmogelijk dat ik, als onvruchtbare vrouw zwanger zou worden! Het gejuich in de hemel, de vreugde en vrede die daar op dit moment was over wat er zou gaan gebeuren in mijn leven is niet uit te leggen in woorden. Wat ik ervoer was dat het wonder al in mijn hart gepland werd, haast alsof ik doorboord werd met de bijbeltekst: Met God is niks onmogelijk! En dat geldt ook voor jou.

Bevestiging

Tijdens mijn stille tijd had ik wat nummers aangezet van Youtube. Nadat ik uit het visioen was, kwam plotseling het nummer Faithful, always faithful met de zin 'I saw the Lord, and he heard my cry' dat werd afgespeeld via mijn Youtubelijst. Het was alsof in het natuurlijke daarna ook nog werd bevestigd dat God persoonlijk tegen mij zei: 'je hebt mij gezocht. Ik heb je schreeuw gehoord'. Deze dag waarop ik deze openbaring kreeg zal ik nooit meer vergeten. Dit was het begin van mijn reis en zoektocht naar wie God is en wat hij voor mij klaar heeft liggen.

Logos versus rhema

Wat ik in de periode leerde is dat het erg belangrijk is om een persoonlijke openbaring te hebben over het Woord. Daarmee bedoel ik dat God persoonlijk tot jouw spreekt over jouw situatie door zijn Woord, de Bijbel, heen! Er is namelijk een verschil tussen Gods woord (logos) kennen en zijn woord (rhema) persoonlijk kennen. Je kunt namelijk een tekst als: ‘met God is niks onmogelijk’ vaak gehoord hebben en daardoor kennen, maar niet het weten in je hart dat echt niks onmogelijk is voor God, zoals ik hierboven beschrijf. Wat nodig is om Zijn woord van je hoofd naar je hart te laten doordringen en het daarmee reeël te maken voor jouw situatie is een persoonlijke openbaring hiervan door de Heilige Geest.

Waarom een rhema woord? 

Er is een aantal redenen waarom het hebben van een rhema woord van belang is. Ten eerste, als het woord (de waarheid) in je hart gevestigd is kost het minder moeite om dit vast te houden als omstandigheden anders laten zien in vergelijking met dat wat God jou heeft laten zien of wat er in de Bijbel over je situatie staat geschreven. De waarheid is dat God into vruchtbaarheid is voor jou. Jezus heeft al betaald voor alle problemen op het gebied van zwanger worden enzo. Maar als je weer ongesteld wordt is het makkelijk om hoop te verliezen en niet meer te leven naar deze waarheid en daarmee te wandelen in geloof.

Dag opvliegers!

Een voorbeeld uit mijn eigen leven is dat als ik weer een opvlieger kreeg, het moeilijk was om mijn denken niet hierdoor te laten beïnvloeden. Ik kon bijvoorbeeld makkelijk mijn gedachten laten gaan. Zo kon ik na het krijgen van een opvlieger denken: 'ik word nooit zwanger', 'zie je wel, in geloof wandelen helpt niks', 'waarom zou ik een wonder ontvangen' etc. We leven immers niet naar wat we met onze ogen in deze wereld kunnen zien, maar we leven door geloof (2 Cor 5: 7). Geloof is vanuit je hart een rust ervaren en weten dat Jezus het werk al heeft gedaan voor ons aan het kruis en dat daarmee als is afgerekend met allerlei vormen van miskramen, onvruchtbaarheid en stilgeboorte. Een rhema woord is dus een persoonlijke openbaring hebben over het volbrachte werk van Jezus op hartsniveau.

Wapen in de strijd

In Efeze 6: 10-19 kun je lezen dat wij niet tegen mensen of de wereld vechten, maar tegen de krachten in de geestelijke wereld. Dit wordt ookwel het gevecht in de tweede hemellaag genoemd. In vers 17 wordt het 'woord van God' een zwaard genoemd waarmee wij de strijd mogen aangaan in de eerste hemelse gewesten. De eerste hemellaag is hier op de aarde in het fysieke: alles wat wij met onze zintuigen kunnen waarnemen. In de oorspronkelijke tekst Efe 6: 17 staat er 'rhema' op de plaats van het 'woord van God'. Met andere woorden staat er in Efeze 6 dus: neem het zwaard des Geestes, dat is het persoonlijke geopenbaarde rhema woord van God aan jou over jouw situatie van onvruchtbaarheid.

Hieruit kun je opmaken dat je als je strijd ervaart dit het beste aangaat met je eigen persoonlijke rhema woord. Het rhema woord is jouw zwaard in de strijd!

Vernieuw je denken

Bij elke negatieve gedachten over dat je nooit zwanger zal worden, dat je lichaam nog steeds niet 'vruchtbaar' functioneert, mag je jouw rhema woord uitspreken. Zoals ik ook hierboven omschrijf: toen ik opvliegers kreeg sprak ik mijzelf toe met mijn rhema woord 'met God is niks onmogelijk'. Deze tekst zat in mijn hart gegrift. Zodra ik mijn rhema woord sprak kon ik mijn hoofd in lijn houden met de waarheid, namelijk dat ik vruchtbaar was door het bloed van Jezus, dat het Gods wil was dat ik zwanger zou worden. Ik vernieuwde mijn denken met mijn rhema woord.

Rhema werkt SOZO!

In Jac 1: 21 staat dat het woord de kracht heeft om je ziel te redden. In de oorspronkelijke grondtekst worden de volgende woorden gebruikt: 'SOZO' (heel gemaakt, genezen, vrijgezet) voor het woord 'gered' en 'rhema' voor het woord 'woord'. Met andere woorden staat er in deze Bijbeltekst dat jouw rhema woord de kracht heeft om je heel te maken, vrij te zetten, te genezen - van elke vorm van onvruchtbaarheid, omdat dezelfde kracht die Jezus had in ons leeft! Dit komt overeen met dat er geschreven staat dat het woord (rhema woord ook weer) levend en actief is, scherper dan een twee snijdend zwaard, dat doordringt tot elke cel van jouw lichaam Hebr 4: 12.

Ga je wandel in geloof voor een wonderbaby dus aan met een persoonlijk rhema woord! Dat is waartoe ik je wil aansporen :)

Wat is jouw rhema woord in jouw wandel in geloof voor een wonderbaby

Wil jij weten hoe je een rhema woord kunt ontvangen? Lees dan snel verder ... 

Informatie over de tweede hemellaag is afkomstig van:
*The Happy Intercessor van Beni Johnsson
*Concordantie NT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.