Het rhema woord, het encounter moment over Jezus volbrachte werk. Het zette mijn leven compleet op z’n kop. Deze encounter veranderde mijn denken over mijn situatie van de vervroegde overgang. Ik wist dat het voor mij met God samen niet onmogelijk zou zijn om een zwanger te worden met een AMH waarde van < 0.1. Vanaf de zijlijn klinkt het wellicht te simpel en spooky. Alsof ik een speciaal lijntje heb met God. Daarom wil ik ook een blog wijden aan de manier waarop je een rhema woord kan ontvangen. Onze God is een God van relatie. Hij wil met jou in verbinding staan en je laten zien wie Hij is. Maar hoe doe je dat? Met andere woorden,

Hoe ontvang je een eigen persoonlijk rhema woord als zwanger worden, zijn of blijven niet vanzelf gaat?

God kent jou!

Zoals ik al vaker benoem is mijn doel niet om een uitputtende lijst te geven, of een opsomming/formule van wat je moet doen om de beloftes uit de Bijbel van God op te eisen. Dat is niet mijn focus met deze blog, wel dat je op zoek gaat naar wat Jezus voor je heeft gedaan. Waar het mij om gaat is dat ik tips wil gegeven die gebaseerd zijn op Bijbelse principes. De Bijbel is soms moeilijk te lezen en kan snel verkeerd geïnterpreteerd worden als teksten uit de context worden gehaald, niet in verband worden gebracht met het nieuwe convenant dat wij met Jezus hebben of als niet wordt gekeken naar de oorspronkelijke grondtekst in het Hebreews en Grieks. Aan de hand van mijn eigen verhaal wil ik je Bijbelse principes verduidelijken. Dat is mijn hart. Daarnaast is God een God van relatie. Hij kent jou en zal spreken naar hoe Hij wil en wat bij jouw persoonlijkheid past. De wijze waarop God tot mij spreekt is wellicht niet de manier waarop God tot jou spreekt. Wel weet ik dat Hij wil spreken tot jou over zijn eigen woord!

Hoe ontvang ik een rhema-woord?

Hoe ontvang ik een rhema woord? In het kort, door relatie met God de Vader, Jezus en de Heilige Geest. Hehe. Ja dat is altijd het antwoord, is het niet? Niemand komt tot de Vader dan door Jezus (Joh 14: 6). Wij hebben de Heilige Geest ontvangen waardoor wij zijn zoals Jezus was (1 John 4: 17). Er ligt een uitnodiging voor jou klaar om samen met hem op ontdekkingstocht te gaan naar wie Hij is en wat Hij voor jou klaarheeft liggen.  Dat is immers het doel – dat je hem beter leert kennen! Zoek eerst het Koninkrijk en alles zal je gegeven worden (Matt 6: 33).

Meditatie

Er is geen ‘één soort openbaring’ of ‘de manier’ waarop je een rhema woord kan ontvangen. Een manier om een rhema woord te ontvangen is door zijn woord te mediteren. Door meditatie geef je het de kans op van je hoofd naar je hart te gaan. Met mediteren bedoel ik niet je hoofd leegmaken of iets dergelijks, zie ook de blog: 5 manieren om rust te vinden. Wat ik bedoel met meditatie is het hardop uitspreken, herhalen, inbeelden, voorstellen van een Bijbeltekst. Voor inspirerende teksten zie de blog de Bijbel en onvruchtbaarheid.

Hoe?

Daarnaast kan het ook door het luisteren van een nummer, een droom of visioen, een beeld wat God je geeft of een profetisch woord van iemand anders. Dit klinkt wellicht als een werken voor en streven naar in plaats van uit genade gevonden. In hoeverre moet je dan van alles uit de kast halen voor het ontvangen van een rhema woord? Het werken voor een rhema woord is niet het uitgangspunt van de zoektocht. Het startpunt van de wandel in geloof voor een wonderbaby is dat God persoonlijk tot jou wil spreken. Hij kent jou van top tot teen. Hij zal tot jou spreken als jij hem zoekt, want dat is zijn belofte (Hebr 11:6). De manier waarop Hij spreekt zal zijn wat bij jou past. En daar ligt de uitdaging om samen met hem dit avontuur aan te gaan, om te zien dat MET Hem niets onmogelijk is!

Gespreksvorm

Sinds een paar maanden begint het verlangen weer te groeien voor een tweede wonderbaby voor ons gezin. Een broertje of zusje voor Loïs. Dit keer heb ik ook een rhema woord ontvangen, het woord waar ik mij aan vast blijf houden. Deze keer ontving ik het rhema woord door middel van een soort ‘gespreksvorm’ met God. Ik reed naar een kraambezoek van een vriendin. Ik merkte dat ik emotioneel werd. Niet vanuit gevoelens van jaloezie, maar vanuit een verlangen voor een tweede baby. Daarom vroeg ik aan God of Hij wilde spreken. Intussen reed ik auto en stond het nummer ‘Waves‘ op van Worship Central. God zei ‘hoor deze tekst, wees stil.. en weet wie IK ben’. Dat kwam weer als een bom binnen in mijn hart. Deze tekst staat in Psalm 46: 10 en is mijn rhema woord in deze periode.

JOY

Wat mij enthousiast maakt is dat God op allerlei terreinen in ons leven tot ons wil spreken op deze manier. Niet alleen voor het ontvangen van een baby, maar ook op het gebied van relaties, financiën, carrière enzovoorts. Een leven met Hem is een grote uitdaging en mysterie dat je mag omarmen, en waarin elke dag nieuwe dingen te ontdekken zijn. Zo sprak God laatst tot mij door mij een ontzettende lachbui te geven, waardoor ik zeker wist dat ik door het lachen overwinning had behaald over de situatie. Ook dit is mogelijk. Kortom: alles is dus mogelijk, de belofte is dat als je hem zoekt je hem zult vinden!

Wat houd je tegen, om naar God toe te gaan voor een rhema woord? 

Wil je hier hulp bij ontvangen, neem dan contact op met ZWANGER &SZO.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.