Onvruchtbare vrouwen

Op verschillende plekken van de Bijbel is te lezen dat vrouwen geen kinderen konden krijgen en dus onvruchtbaar waren. Deze vrouwen schreeuwde het uit naar God om genezing en hij antwoordde hen, door hun baarmoeder te openen. Hierdoor werden zij op bovennatuurlijke wijze zwanger en baarden zij een (of zelfs meerdere) kind(eren). Waren deze vrouwen dan ‘speciaal’ voor God, dat Hij juist hun baarmoeder opende, hen kinderen gaf, of gebeurde dit bij alle onvruchtbare vrouwen? Wat wordt er bedoeld met dit openen van de baarmoeder? Hoe kun jij genezen worden van onvruchtbaarheid?

Onder welk convenant?

God heeft geen favoriete stellen, personen, mannen of vrouwen. Hij toont geen voorkeur onder zijn mensen (Rom 2:11 & Hand 10: 34). Wat Hij voor andere stellen heeft gedaan, wil hij ook voor jou doen! Op de vraag ‘waarom sloot God de baarmoeder van de vrouwen, en waarom opende Hij deze’? kan ik een kort antwoord geven*. Deze vrouwen leefden in het Oude Testament, en hadden een ander convenant met God (de wet). Door Jezus, zijn wij, als Nieuwe Testament christenen, door genade bevrijd van deze wet (Gal 3:29)! Ons convenant is met Jezus, die zichzelf heeft gegeven voor ons, zodat wij SOZO zijn (Jes 53:4 & Petr 2:24). Wij leven na de tijd van het Oude Testament. Als kind van God- en van de belofte- kunnen dus onze erfenis ophalen – vruchtbaarheid!

Zijn plan is niet veranderd

God’s originele plan verandert niet. Hij wil alle families zegenen, dat kun je al lezen in het Oude Testament als God zijn zegen geeft aan Abraham en zij nakomelingen (Gen 12:1-3). Daar is ook te lezen dat de nakomelingen zullen laten zien wie God is, hetgeen vervuld is door de opstanding van Jezus (Jes 11; Psa 72). Hij is dezelfde, vandaag, gisteren en morgen (Heb 13:8). Wat Hij toen voor HannaRebekkaElizabeth enzovoorts heeft gedaan, wil Hij altijd weer doen (Jac 1:17). Zijn originele en ultieme plan was om ons met Hem te verzoenen. Daarvoor heeft hij immers zijn zoon Jezus gezonden! Het is altijd al zijn wil geweest dat er vermenigvuldiging zou plaatsvinden, door sex binnen een (convenant) relatie. De vele teksten hierover (Gen 1:28 Gen 9:7 Psa 115:14) bevestigden hoe belangrijk God deze opdracht van het krijgen van kinderen vond.

Dus.. laat je bemoedigen en inspireren om, net zoals Sarah, op zoek te gaan naar dìegene die de belofte aan jouw persoonlijk heeft gedaan (door een rhemawoord) en die dit heeft waargemaakt, Jezus! Lees in deze blogs de stories van deze powervrouwen en hun wonderbabies.

*binnenkort meer hierover in een blog

 

 
 
 

 

 

YOU ARE NOT ALONE!

 

 
 

 
 

 

sara onvruchtbaar toch zwanger door geloof bijbel

ELIZABETH

Onvruchtbare Elizabeth Elizabeth en Zacharias waren onvruchtbaar. Zij en haar man waren beiden inmiddels op hoge leeftijd gekomen (Luc. 1:7). Ze waren goede mensen, en handelde rechtvaardig in Gods ogen. Ze hielden zich aan alle wetten (uit het Oude Testament). Toch konden zij niet zwanger worden.  Tot op een dag de engel Gabriël aan Zacharias verscheen. De engel vertelde dat zijn vrouw Elizabeth zwanger zou worden. In eerste instantie geloofde hij de engel niet. Daarop volgend werd hem verteld dat

rebekka onvruchtbaar zwanger bijbel wonder

REBEKKA

Onvruchtbare Rebekka Rebekka was onvruchtbaar, ze kon geen kinderen krijgen. Haar man, Isaak bad voor haar vruchtbaarheid. God verhoorde zijn gebed. Rebekka zoekt Gods aangezicht over de kwestie van kinderen. Ze wil een duidelijk antwoord. Ze moest echter, net zoals Sarah, nog een aantal jaar wachten voordat zij haar wonderbaby mocht ontvangen. Rebekka had geduld en uiteindelijk volgde haar wonderbaby (Genesis 25). Wachten op Het werken voor genezing, erop ‘wachten’, of straffend gedrag van God naar ons toe past niet bij het

hanna toch zwanger door geloof bijbel onvruchtbaar

HANNA

Onvruchtbare Hanna In Samuël 1 lezen we het verhaal van Hanna en Elkana. Hanna was onvruchtbaar en bad al jaren voor kinderen. De andere vrouw van Elkana, genaamd Peninna, had wel kinderen. Hanna was daar erg jaloers op en zag haar als rivaal (1 Sam 1: 7). Echter was Hanna de lievelingsvrouw van Elkana. Hij liet dat duidelijk merken, ook Peninna nam dit waar. Daarom pakte Peninna haar terug met het feit dat zij onvruchtbaar was. Dit kwetste Hanna zo

onvruchtbare sarah door geloof zwanger bijbel onvruchtbaar

SARAH

Onvruchtbaar In Genesis 16 vers 1 kunnen we lezen dat Sarah als vrouw van Abraham geen kinderen kon krijgen. Met andere woorden: Sarah was onvruchtbaar. Ze was al uit de overgang en daarmee post-menopauzaal. In Genesis lezen we dat ze zo graag een kind wilde en niet kon wachten, dat ze haar man haar slavin Hagar voorschotelde zodat zij zwanger zou worden. Abraham kreeg bij Hagar de zoon Ismaël. Door haar kinderloosheid kon zij zich jaloers, onredelijk, vol woede en