Onvruchtbaarheid en de Bijbel

Heb je ‘slecht’ nieuws gekregen van de gynaecoloog of lukt het simpelweg gewoon niet om op een natuurlijke manier zonder medische ingrepen zwanger te worden? God (de Bijbel) zegt dat je kan wel zwanger worden. En dat is ook zijn wil! Hoe weten we wat Zijn wil is? Alles wat we Jezus zagen doen, deed hij omdat hij dit de Vader (God) zag doen. In de hemel is er geen onvruchtbaarheid, dus mogen wij ons ernaar uitstrekken en weten dat dit ook op aarde niet Gods wil is (niet voor niets zegt Jezus: bid in onze vader ‘zoals in de hemel, zo ook op de aarde). Daarnaast zijn er diverse Bijbelteksten te vinden die gaan over voortplanting, vermenigvuldiging en vrouwen die na onvruchtbaarheid zwanger zijn geworden!

Jij bent vruchtbaar gemaakt! 

In Genesis staat dat God de mens schiep, naar zijn evenbeeld (Gen 1:27). Het was zijn bedoeling om relatie te hebben met de mens, hem te kennen en hem in overvloed te laten leven. God is de schepper, evenals dat hij ook de genezer is (Jehova Rapha). Als er problemen zijn met je computer, programmeer je deze opnieuw door de juiste codes aan te passen (al dan niet automatisch). Zo werkt het ook met ons voortplantingssysteem! Problemen op het gebied van zwanger worden en/of blijven kunnen daarom opgelost worden door jouw maker, dè schepper van hemel en aarde. Hij heeft de juiste codes aan ons gegeven: zijn (levende) Woord! Wat staat er dan in zijn Woord (de Bijbel) en wie is dat levende Woord? Lees je met mij mee?

Wat zegt de Bijbel over zwanger worden? 

In Genesis kun je lezen dat God als eerste opdracht aan Adam en Eva geeft om zich te vermenigvuldigen – met andere woorden: sex te hebben en kinderen te krijgen (Gen 1:28). Meerdere keren wordt deze tekst herhaald in de Bijbel, zie de teksten hieronder. Het is dus Zijn wil dat jij kinderen krijgt! Dat is de basis van proberen om zwanger worden: God houdt van je, heeft het beste met jou voor. Kinderen ontvangen is een geschenk van hem aan jou! Hij wil dat je vruchtbaar bent: zo heeft hij je geschapen. Hij had jou zo lief, dat hij Jezus zond om je weer SOZO (heel) te maken (Joh 3:16).

 • God zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word meerder; vul de aarde en onderwerp het. Overheers de vis van de zee en de vogels van de lucht en over elk levend wezen dat zich op de grond beweegt (Gen 1:28).
 • Wees vruchtbaar en vermeerder in aantal; vermenigvuldig je op de aarde (Gen 9:7).
 • Elk goed en volmaakt geschenk (in dit geval kinderen) is afkomstig van de Vader van het hemelse licht, die niet verandert zoals schuivende schaduwen (Jac 1:17).
 • Zie, kinderen zijn een geschenk van de Heer; De vrucht van de baarmoeder is een beloning (Psa 127:3). 
 • Moge de Heer je talrijk maken, jou en je kinderen (Psa 115:14). 

De Bijbel en onvruchtbaarheid

Bij een op de zes stellen loopt het proces van een kindje krijgen anders dan verwacht. Voor de meeste stellen, mannen en vrouwen komt het als een donderslag bij heldere hemel: onvruchtbaar zijn, of niet zwanger kunnen blijven (miskramen). Veelal nemen stellen die zwanger willen worden het dan ook als vanzelfsprekend dat zij gemakkelijk zwanger kunnen raken als zij er ‘eenmaal klaar voor zijn’ en ervoor gaan om kinderen te krijgen. Het merendeel van de stellen raakt dan ook binnen een jaar van proberen zwanger, terwijl voor andere stellen er geen geldbedrag, liefde of medische interventie tegenop kan om dit te laten slagen. Helaas zijn er diverse complicaties vanuit de man en vrouw die kunnen optreden om zwanger te worden en te blijven, waardoor je kunt stellen dat het op zichzelf al een wonder is dat de vrouw zwanger kan worden! Zoals je hierboven kunt lezen, is het Gods plan voor jou om kinderen te krijgen. Wat staat er in de Bijbel over onvruchtbaarheid?

 • Aanbid de Heer uw God en Zijn zegen zal zijn op jouw voedsel. Ik zal ziekte van u wegnemen. Vrouwen uit het land zullen geen miskramen krijgen of onvruchtbaar zijn. Ik zal jou een lang en volledig leven geven (Exo 23:25-26).
 • Hij maakt de onvruchtbare vrouw een vreugdevolle moeder van kinderen (Psa 113:9).
 • Hij zal van je houden, je zegenen en je vruchtbaar laten zijn (vermenigvuldigen). Hij zal de vrucht uit je baarmoeder zegenen. Je zal meer gezegend worden ten opzichte van anderen, niemand onder jullie zal zonder kinderen achterblijven of zonder jongen leven (Deut 7:12-14, 30:9, 28:11)
 • De God van je voorvaders zal je helpen. De Almachtige God zal je zegenen met regen van de hemel boven je en met water in de grond onder je. Hij zal vrouwen zegenen met kinderen (Gen 49:25).
 • De Almachtige God zal goed voor je zijn en een grote familie van je maken, zodat er heel veel volken uit jou zullen ontstaan. Hij zal jou en je familie ná jou de zegen van Abraham geven (Gen 28:3).
 • Ik zal met jullie zijn en Ik zal ervoor zorgen dat jullie een groot volk worden. Ik zal Mij houden aan mijn verbond met jullie (Lev 26:9).
 • Vrouwen die geen kinderen konden krijgen, geeft Hij een gezin. Hij maakt hen blije moeders met kinderen (Psa 113:9).
 • Je vrouw zal zijn als een wijnstruik vol druiventrossen tegen de muur van je huis: ze zal je veel kinderen geven. Er zullen net zoveel zonen en dochters rond je tafel zitten als dat er druiventrossen zitten aan een wijnstruik en olijven aan een olijfboom (Psalm 128:2-3).
 • Ik zal op de onvruchtbare heuvels nieuwe rivieren laten ontstaan. Ik zal bronnen maken in de dalen. Ik zal de woestijn veranderen in een waterplas. Ik zal het dorre land veranderen in een land vol waterbronnen (Jes. 41:18).

Oude versus Nieuwe Testament

‘Maar.. dit zijn vooral teksten uit het Oude testament’, hoor ik je denken. Zijn die teksten dan nog wel van toepassing? Met de bril op van ‘Jezus heeft het volbracht’ en alle beloften zijn ‘Ja en Amen’ mogen wij naar het Oude testament kijken. Dat betekent dat de wet en de vloeken niet meer van toepassing is voor degene die is gered, gelooft en belijdt dat Jezus Heer is. Er is dus niks wat jou kan weerhouden van een zwangerschap. Geen verleden, geen verkeerde daad of gedachte(n)! Dat is pas goed nieuws!

Yes!

Om je te bemoedigen in jouw wandel en proces naar een wonderbaby laat dit jouw gebed zijn:

 • Het is zijn wil dat ik kinderen krijg. De Bijbel benoemt dit expliciet, het is onze opdracht om kinderen te krijgen (Ex 23:25-26 & Psa 127:3 & Gen 1:28).
 • Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde (Matt 6: 9-13). Dit is het gebed van Jezus, dat hij opdraagt dat wij mogen bidden. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is het zijn wil dat je kinderen krijgt. In de hemel is geen onvruchtbaarheid, dus wij mogen ons er ook naar uitstrekken dat wij vruchtbaar zijn!
 • Als kind van God ben ik een erfgenaam van de belofte die God maakte aan Abraham, namelijk dat hij nakomelingen zou krijgen (Gal 3:29 & Gen 17:3-4).
 • Door Jezus striemen ben ik al genezen van elke malfunctie op het gebied van voortplanting (Jes 53:24 & Petr 2:24)!
 • Als ik bid en vraagt, dan heb ik het al ontvangen. Ik mag leven vanuit de geestelijke waarheid dat ik al zwanger ben (Marc 11:24 & Joh 16:24)!
 • Door genade mag ik ontvangen, niet door mijn eigen werken of kracht! Jezus werd de vloek en vervulde daarmee de wetten uit het Oude Testament (Efe 2: 8, 9 & Rom 3: 27, 28)
 • Met hem is niets onmogelijk (Luk 1: 17). Wat onmogelijk is voor mensen, is mogelijk bij God (Luk 18:26-27).
 • Zoals Hij is, zo ben ik hier op aarde (1 Joh 4: 17).
 • Ik vermag alle dingen. Door Hem, die mij kracht geeft (Fil 4: 13).
 • Alle beloftes zijn Ja & Amen. Het is daarom al een voorziening, voor mij om zwanger te worden (2 Cor 1: 20)!
 • God is niet iemand zoals een mens, die liegt of die zijn beloofde woord niet nakomt. Zijn Woord is mijn waarheid en zal niet leeg terugkeren naar mij (Num 23:19 & 2 Cor 1:20).
 • God maakt geen onderscheid tussen wie hij wel en niet zegent – dus ook met het ontvangen van babies. Hij houdt van mij, als zijn zoon en dochter (Rom 2: 11).
 • Geen wapen zal standhouden tegen mij in dit proces (Jes. 54: 17).

ZWANGER &SZO bidt dat je deze teksten mag mediteren en doordringen in elke cel van je lichaam, in je ziel en geest, zodat je gezegend zal zijn in alles wat je onderneemt (Joz 1: 8). Immers, Gods woord is levend en actief. Het scherper dan een twee snijdend zwaard (Hebr 4:12).

Welk perspectief wil jij aannemen over jouw situatie? 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.