Zoals ik in de blog ‘gevecht na onvruchtbaarheid‘ beschrijf ging het de afgelopen periode met ups en downs voor wat betreft onze wandel voor wonderbaby #2. Ik besloot om te stoppen met streven naar een wonder, probeerde echt stil te zijn voor Gods aangezicht, Hem te zoeken om wie Hij is en niet om de baby. Deze blog wil ik wijden aan manieren waarop je moed en hoop kan houden in roerige tijden als punt #1 van moed en hoop houden!

Positie in de hemel

Jezus deed vele wonderen. Een verhaal dat je wellicht al van jongs af aan kent is het verhaal uit Marcus 6. Jezus en zijn discipelen komen na een lange tijd varen aan op de bestemming. Veel mensen wachten hen op, ze konden niet alleen zijn en rust nemen. Zijn discipelen wilde de mensen wegsturen, maar in Jezus vroeg hen om de mensen te voeden. Ze hadden echter maar vijf broden en twee vissen! Jezus pakte de vissen en het brood, keek naar de hemel en bad zoals hij gewoonlijk deed. Het gevolg van zijn gebed was dat er 5000 mensen gevoed werken: overvloedig dus! Wat ik hieruit haal is dat Jezus bad vanuit zijn positie: hij keek naar de hemel en wist dat er overvloed aanwezig is. Hij sprak dus vanuit de positie die hij had: met autoriteit! In plaats van te vragen om meer brood, dankte hij God en sprak hij overvloed uit. Zo mogen ook wij bidden over vruchtbaarheid: door Jezus is vruchtbaarheid mogelijk geworden, want Hij heeft ermee afgerekend.. meer dan 2000 jaar geleden!

Jij heb autoriteit gekregen!

Toen ik besefte wat voor positie ik heb in Hem, begon ik mijn situatie anders te bekijken. Niet (meer) als slachtoffer, maar vanuit overvloed door wat mijn redder, verlosser en vriend voor mij heeft gedaan! Ook mijn gebed veranderde; ik wist en voelde diep van binnen dat ik autoriteit heb gekregen over mijn lichaam. Ziekte of stoornissen hoeven niet te heersen over mij, ik hoef niet te accepteren dat ik hieronder leef (daarmee zeg ik niet negeer het). Mijn plek is dat ik gezeten ben aan de rechterhand van God, in de hemelse gewesten. De plek waar Jezus voorbede voor ons doet (o.a. Hand 7: 54,55 , Col 3:1 , Rom 8: 34)! Als ik bid voor wat dan ook, dan dank ik de Vader, dan beeld ik mij in dat ik dezelfde kracht heb als Hem. Dat is ons immers gegeven door zijn Heilige Geest: zoals hij is, zo zijn wij (1 Joh 4:17)! Gods Koninkrijk komt kracht (dunamis), dus als dat zo is.. dan wil ik dat zien! Als je je situatie vanuit die bril bekijkt ziet het leven er zo anders uit!

Woorden die leven scheppen

Hoe oefen je die autoriteit uit? In de Bijbel staat op meerdere plaatsen dat woorden de kracht hebben om (nieuw) leven te scheppen, dingen die je nog niet ziet tevoorschijn te halen (creatieve wonderen) en dat woorden de macht hebben over leven en dood. Wil je nieuw leven? Gebruik dan de woorden uit de Bijbel die gaan over jouw situatie. Het woord is levend en actief, scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot de diepte van al je cellen, wezen en zijn (Heb 4: 12). Stel je dat eens voor: het woord van God als medicijn! Dat is wat de Bijbel zegt. Jij hebt de autoriteit gekregen om die woorden te spreken. Dat kan God niet voor jou doen. Waarom niet? Omdat hij geen robots van ons wilde maken. Hij wil dat jij er zelf voor kiest om Hem achterna te gaan, heeft ons vrije wil en keuze gegeven om die autoriteit te pakken die Hij mogelijk maakte door Jezus naar de aarde te sturen.

Waarheid tegenover hopeloze gedachten

Om het praktisch te maken: denk na over waar je het meest mee zit of wat je in gedachten tegen houdt in naar God toegaan of negatieve woorden die over je zijn uitgesproken. Zoek daarna teksten uit de Bijbel die jouw positie in Christus aangeven, ‘waarheden’. Ben je onvruchtbaar, of is het onduidelijk waarom zwanger worden of blijven niet lukt? Hij maakt de onvruchtbare vrouw een vreugdevolle moeder van kinderen (Psa 113: 9). Niemand onder zijn mensen zal onvruchtbaar zijn of miskramen krijgen (Ex 23: 26). Door Zijn striemen ben je genezen (Jes 53: 5). Is zwanger worden of blijven onmogelijk volgens de artsen? Niets is onmogelijk met God (Luk 1: 17). Wat onmogelijk is bij de mens is mogelijk voor God (Luk 18: 27. Voel je je ongezien, het niet waard? Jij bent zijn geliefd kind (Joh 15: 9, Jes 43: 1b, Jes 43: 2, 1 Joh 3:1). Hij kende al jouw naam voordat je bestond (Jer 1). Denk je dat God zijn handen van je heeft afgekeerd door wat dan ook? Hij zal bij je zijn en je niet verlaten (Heb 13: 5).

Neem je positie in! 

Elke keer als er een ‘negatieve’ of ‘hopeloze’ gedachte komt, mag je die waarheid daartegenover zetten. Het kost tijd voordat de waarheid van je hoofd naar je hart gaat.. maar door dit te blijven doen, kan ik je zeggen dat het je gaat veranderen. Het denkkader van waaruit je de wereld benadert verandert. Je hart verandert. De manier waarop je handelt verandert. En bovenal: lichamelijke processen veranderen! Geen wapen dat gevormd wordt tegen jou zal standhouden. En jij zal elke stem (tong) dat tegen jou is zal JIJ neerhalen (Jes 54: 17). Hoor jij dus een negatieve of hopeloze gedachte? JIJ hebt autoriteit om deze neer te halen. Door de waarheid te spreken vanuit je positie, als kind van God, gezeten in de hemelse gewesten naast HEM. Je bent bedoeld om vanuit die plek te regeren over situaties in het leven. Dat is onze positie als christen. Leven in overvloed, op elk terrein van je leven.. staan en wandelen vanuit de positie die jou is gegeven.

Wat gaf mij moed?

God liet mij op een gegeven moment in mijn proces zien hoe die plek eruit ziet, naast hem op de troon. Ik kon vanuit die hemelse gewesten neerkijken op mijn problemen. Hij liet mij zien dat aan ons die positie is gegeven om te heersen over al wat leeft op aarde (tekst). Dit persoonlijke beeld zat zo diep in mij, dat ik mijn situatie vanuit die positie kon bekijken. Het spreken van Gods woord (zoals hierboven beschreven) met daarbij mezelf in gedachten naast de troon van God. Dat keer op keer beoefenen gaf mij moed om door te gaan. Ik wil daarmee niet zeggen dat je het verdriet dat er is moet overschrijven.. alsof je met woorden spreken een pleister plakt over je wond. Wat ik bedoel is dat je mag beseffen dat dit je positie is van waaruit je bedoeld bent om te leven. Daarnaast ben je ook mens: die verdriet heeft, moet rouwen en alles wat daarbij hoort. Er is een tijd voor rouw, en een tijd voor het innemen van je positie: wandelen vanuit de autoriteit die je is gegeven. Ik hoop dat dit je bemoedigt om op zoek te gaan naar die plek van autoriteit!

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.