Te simpel?
Jezus’ striemen brachten ons genezing en daarmee ook genezing voor alle problemen op het gebied van onvruchtbaarheid en miskramen. Het klinkt zo makkelijk en simpel. Gewoon ‘even geloven’ in Jezus volbrachte werk, waar ik veelal in MY BLOGS over schrijf. Hoezo ben ik SOZO, want ik heb nog steeds miskramen! En geen wonderbaby! Die Bijbeltekst over ‘er zullen geen onvruchtbare en miskramen zijn onder zijn mensen – de christenen, zoals in Exodus 23: 25 staat beschreven. Heel mooi, maar geldt dat ook voor mij persoonlijk? Want waarom heb ik dan nog miskramen en geen baby? Ik ben nog steeds onvruchtbaar. Hoezo zijn alle de beloftes uit de Bijbel ‘Ja & Amen’? Dit soort vragen hielden mij bezig toen ik hoorde vervroegd in de overgang te zijn. Ik wilde op zoek naar antwoorden. Want mijn kinderwens loslaten … Dat kon ik niet.

Een zoektocht naar antwoorden op deze vragen. 

Stemmen van ongeloof
Deze bovenstaande vragen konden niet veel christenen om mij heen beantwoorden in de fase dat ik op zoek ging naar wat er in de Bijbel staat over onvruchtbaarheid in relatie tot genezing. Wel kreeg ik negatieve reacties op mijn vragen, zoals:

Het is niet Zijn wil voor jou om kinderen te krijgen. Je hebt een verkeerde focus gelegd, namelijk op je carrière. Daardoor heb je zelf het krijgen van kinderen tegengehouden. Nu is het te laat en dat komt doordat jij zelf je leven in je handen wilde houden. Je zou alleen maar gehandicapte kinderen hebben gekregen met oude eitjes. Dus je mag God dankbaar zijn dat je geen biologisch eigen kinderen hebt gekregen.

Pfff wat een veroordelingen en negativiteit heb ik over mij heen gehad. Anderen wilden mij ‘teleurstellingen besparen‘ en vonden dat ik ‘mijn diagnose negeerde‘. Deze reacties waren uiteraard vol goede bedoelingen, maar het zijn geen Bijbelse gedachten. In ieder geval, deze opmerkingen komen niet overeen met de manier waarop ik de Bijbel lees en interpreteer. Ik heb zelf ervaren dat het lastig is om (christelijke) mensen om je heen te verzamelen die je kunnen blijven bemoedigen. Mede christenen die voor en met jou op de bres staan voor een wonder. Broers en zussen die je inspireren om in verbinding te staan met jezelf, je partner en Jezus, ondanks wat de artsen of omstandigheden ook suggereren. Zoek je iemand die jou in je zoektocht of verwerkingsproces kan bijstaan? ZWANGER &SZO komt graag met jou in contact.

Nieuwe Convenant
Het werken voor genezing en straffend gedrag niet past bij het Nieuwe Convenant dat wij hebben met Jezus. Ik hoef niet vanuit religie of de wet te leven, maar mag en kan leven vanuit relatie met Jezus. En jij hoeft dat dus ook niet als christen. Dat is pas goed nieuws – het evangelie! Jezus heeft al afgerekend met onvruchtbaarheid, miskramen en alle problemen op het gebied van zwanger worden (Jes 53: 4-5)! Dat houdt in dat God niet een wonderbaby kan weerhouden. Want dat zou betekenen dat Jezus daad aan het kruis geen kracht (meer) heeft en dat zijn kruisiging dus ongeldig is. Hij wacht alleen nog maar totdat wij als zoons en dochters gaan wandelen in wat Jezus voor ons gedaan heeft en dat wij vanuit dit perspectief gaan leven (Gal 3: 29).

Waarom?
Maar waarom krijgen christenen dan nog steeds miskramen? Waarom ben jij onvruchtbaar? Waarom was ik vervroegd in de overgang – en daarmee onvruchtbaar? Had ik iets fout gedaan? Waar had ik dit aan verdiend? Is het door zonde(n) in mijn leven, waardoor ik onvruchtbaar werd? Waarom ben ik er niet eerder achtergekomen dat ik vervroegd in de overgang was gekomen? Nu ben ik te laat en heb ik geen eicellen meer! 

God zoeken
Deze gedachten tergde mij, dag in, dag uit. Nachtenlang lag ik te piekeren over dit soort vragen. Dit ging een aantal weken achter elkaar door totdat ik brak en niet meer kon. Ik wilde antwoorden vinden op deze vragen. In mijn zoektocht ging ik iedere dag de Bijbel lezen en ‘God zoeken’. Dit laatste bestond uit diverse activiteiten zoals de natuur ingaan, een wandeling maken, worship muziek luisteren of God aanbidden, maar ook gewoon in stilte zijn en wachten totdat de Heilige Geest kwam. Een deel van de antwoorden wil ik graag in deze blogpost met je delen.

Hof van Eden
Zonde kwam in de wereld door Adam en Eva. Maar wat is zonde? Zonde is naar mijn inzien alles wat niet in lijn is met hoe Jezus leefde en hoe God het voor ogen had voor de mens. Het originele plan van God voor de mens was namelijk om heilig, rechtvaardig, lichamelijk, emotioneel en mentaal gezond te zijn en in intieme relatie met Hem in overvloed te leven! Dit houdt in: leven zonder zonden en zonder (erfelijke) ziekten. God zei tegen Adam en Eva dat zij niet mochten eten van de boom in het midden van het Hof van Eden. De slang verleidde Eva om dit wel te doen. Zijn tactiek was door met haar in discussie te gaan over wat God tegen haar had gezegd. ‘Heeft God niet gezegd dat je niet van die boom mag eten’? In andere vertalingen staat: ‘Is het waar wat God heeft gezegd, dat je niet van deze boom mag eten’? (Gen 3: 1). De slang stelde het woord van God ter discussie. Dat is een van zijn tactieken om de waarheid te vertroebelen.

Een goed aanbod?
Eva was benieuwd naar wat dit aanbod van de slang inhield. Wat bedoelde de slang met dat ‘haar ogen geopend zouden worden als zij van de boom van goed en kwaad zou eten’? (Gen 3: 4-5). Dit aanbod klonk haar in ieder geval goed in de oren. Vanaf dat moment kwam Eva in verleiding om van deze verboden vrucht te eten. Wat ze eerst niet begeerde, werd ineens haar verlangen. Ook Adam at van de appel (Gen 3: 6). Nadat zij hiervan aten konden zij niet meer leven in het Hof zoals God het voor ogen had, namelijk dat zij in Zijn aanwezigheid konden leven in overvloed en dat ze een intieme relatie met God konden hebben. Wat Adam en Eva vergaten op het moment dat ze verleid werden is dat zij al waren zoals God. Alles was hen al gegeven in het Hof! Ze hadden het niet nodig om te worden als andere goden. Door de misleidende woorden (leugens) van de slang (duivel) zagen zij dit echter niet (meer).

Zesde zintuig
Nadat Adam en Eva van de verboden boom aten konden zij alleen nog in het natuurlijke waarnemen. Hiermee bedoel ik: hetgeen wat er op de aarde fysiek gezien aanwezig was. Hun ogen werden geopend in natuurlijke zin. Vanuit een bovennatuurlijk (geestelijk) waarnemen naar een natuurlijk waarnemen. Adam en Eva konden alleen nog maar waarnemen met de vijf menselijke zintuigen zoals tast, reuk, voelen, zien en horen. Ineens ontdekten ze namelijk dat ze naakt waren. Daarom maakten ze kleren van vijgenbladen (Gen 3: 7). Het gevoel van schaamte kwam daardoor ook in de wereld. Het zesde zintuig – leven in het bovennatuurlijke was vanaf dat moment van hen afgenomen.

De zondeval
Door ongehoorzaamheid van Adam en Eva kwamen zonden, ziekten en leugens in onze wereld – en daarmee ook onvruchtbaarheid en miskramen. Via menselijk DNA is zonde doorgegeven aan de volgende generaties (Hand. 17 : 26). Het gevolg hiervan is dat wij als mens van nature zondig zijn en ziek kunnen worden. Door deze zondeval leven wij niet meer in het Hof van Eden en alles wat daarbij gepaard ging. Als mens is er niet aan zonden en ziekten te ontkomen (Rom. 5 : 12). Het beoefenen van het zesde zintuig (zo noem ik het) is door de zondeval niet vanzelfsprekend meer voor ons. Met het gehoor geven aan het aanbod van de slang werd het zesde zintuig (het geestelijke) van de mens weggenomen. Het zesde zintuig is de mogelijkheid om met je zintuigen te zien wat er in de geestelijke wereld speelt. Het is te vergelijken met geestelijke intelligentie naast algemene en emotionele intelligentie.

Jezus: de laatste Adam
Thank God! Wij kunnen weer bij het oorspronkelijke plan van God, namelijk zoals Eva en Adam leefden in het Hof van Eden inclusief hun zesde zintuig/geestelijke intelligentie. Hoezo? Jezus was de laatste Adam, waardoor wij weer toegang hebben tot hetgeen wat beschikbaar was in het Hof en alles wat daarbij hoorde (1 Cor 15: 22 & Joh. 1 : 29). Dat is het hart van God! Hij wil dat wij weer leven zoals Adam en Eva en is op zoek naar die mate van intimiteit met de mens. Daarom is de Heilige Geest met kracht gekomen, zodat wij met Hem kunnen communiceren en waardoor wonderen en tekenen vandaag de dag nog mogelijk zijn (Hand 1: 8 & 1 Cor 14:2 & Luk 24: 49).

Nieuwe bloedlijn!
Niemand kan tot God komen dan door Jezus (Joh 14: 6). Wij mogen door het Convenant dat wij met Jezus hebben naar onze problemen kijken. Als je Jezus hebt aangenomen als redder van je leven, dan ben je een kind van God (Joh. 1: 12 & 1 Joh. 1:9). Door Jezus hebben wij een nieuwe bloedlijn ontvangen! We zijn deel van een Koningsfamilie: God de Vader, Jezus de Zoon. En wij, als christenen, zijn zoons en dochters. Prinsen en prinsessen. Dat is de autoriteit en de plek die aan ons is gegeven. Vanuit daar mag je regeren over jouw problemen op het gebied van vruchtbaarheid!

Wie Hij is
God wil een intieme relatie met ons. Daarom laat Hij ons vrije, eigen, autonome keuzes maken. Wat is ultieme liefde als je geen eigen keuzes mag maken? Naar mijn idee is dat geen liefde. Je kunt ervoor kiezen om te partneren met wat Hij voor jou heeft klaarliggen, of niet. De keuze is geheel aan jou. Hoe doe je dat, partneren met hem? Ik zie het als samenwerken met God. Door zijn woorden te spreken over je leven. Je gedachten te vernieuwen met wat hij heeft klaarliggen. Handelen naar het woord van God, je gedragen in lijn met Zijn gedachten. Dagelijks lofprijs en aanbidden, omdat dit jouw hart verandert. Met hem praten over wat je voelt, denkt, bezighoudt. Je emoties samen met hem verwerken. Zijn in zijn aanwezigheid. Want genezing is niet iets wat Hij doet, genezing is wie Hij is – Jehova Rapha!

Leven in overvloed
Vandaag de dag leven we niet in een magnetronmaatschappij. Al zijn wij (ik spreek voor mezelf als Millennial) opgegroeid met de mentaliteit ‘I know what I want, and I want it now!‘ Uiteraard kun je ineens spontaan honderd procent genezen worden van onvruchtbaarheid, maar meestal werkt het niet zo. God kan jou spontaan genezen, zeker. Hopelijk is spontane genezing voor jou! Maar veelal wil God dat wij tot Hem naderen. Dat wij Zijn aangezicht zoeken en Hem beter leren kennen. Dat dit onze prioriteit wordt. Zodat je, op veel meer terreinen van je leven, gaat leven in overvloed. Want daar heeft hij immers zijn zoon voor gegeven (Joh 10:10). Trust Him in the proces..

Hoop
Het feit dat wij niet binnen 30 dagen zwanger waren nadat we de profetie kregen was erg verdrietig. Deze periode was een van de moeilijkste momenten uit ons leven. Maar doordat ik God beter heb leren kennen in ons zoekproces, heb ik een levensbron gevonden die nooit leegloopt. Een grote verrijking van ons leven! Dat is mijn ultieme beloning! De principes die ik via MY BLOGS deel zijn niet alleen van toepassing op het onderwerp vruchtbaarheid, deze gelden ook voor anderen beloften. Zoals het ervaren van rust, hoop en vrede, ontvangen van wijsheid, financiën, voorziening in een huis, baan enzovoorts. Er staan zoveel beloftes in de Bijbel voor ons – als zonen en dochters! De principes die ingaan op hoe je kunt wandelen in de beloften zijn dan ook hetzelfde. Door Hem beter te leren kennen en persoonlijk te gaan beseffen wat leven met Jezus betekent.. wow. Dat geeft mij dagelijks zoveel HOOP. En dat is ook beschikbaar voor jou!

Hulp nodig? 
Wellicht kamp je zelf met negatieve gedachten over waarom jou deze ziekte van onvruchtbaarheid moet overkomen. Wellicht denk je diep van binnen dat het aan jou ligt dat je nog niet zwanger bent. Dat een wonderbaby jou niet gegund is. Omdat je iets verkeerd hebt gedaan, of omdat juist iets hebt nagelaten om te doen. Deze gedachten kunnen je ervan weerhouden om dichtbij het hart van God te komen en tot Hem te naderen. Een SOZO Sessie kan dan nuttig zijn, om blokkades op te heffen die tussen jou en God, Jezus en de Heilige Geest in kunnen staan. Want hoe kun je met Hem partneren en samenwerken, als je Hem ziet vanuit een filter van een straffende, veeleisende God? Vanuit dit filter kan het lastig zijn om Hem (weer) in je hart toe te laten. Lees hier meer over een SOZO sessie.

Yes!
Om je te bemoedigen in jouw wandel en proces naar een wonderbaby lees wat God over jouw situatie zegt:

 • Het is zijn wil dat jij kinderen krijgt. Meerdere keren in de Bijbel schrijft hij dan ook over de opdracht om kinderen te krijgen (Ex 23: 25-26 & Psa 127: 3 & Gen 1: 28).
 • Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde (Matt 6: 9-13). Dit is het gebed van Jezus, dat hij opdraagt dat wij mogen bidden. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is het zijn wil dat je kinderen krijgt. In de hemel is geen onvruchtbaarheid, dus wij mogen ons er ook naar uitstrekken dat wij vruchtbaar zijn!
 • Als kind van God ben jij een erfgenaam van de belofte die God maakte aan Abraham, namelijk dat hij nakomelingen zou krijgen (Gal 3: 29 & Gen 17: 3-4).
 • Door Jezus striemen ben jij genezen van elk disfunctioneren op het gebied van voortplanting (Jes 53: 4 & Petr 2: 24)!
 • Als je bid en vraagt, dan heb je al ontvangen. Je mag leven vanuit dat je al zwanger bent (Mar 11: 24 & Joh 16: 24)!
 • Door genade mag je ontvangen! Jezus werd de vloek en vervulde daarmee de wetten uit het Oude Testament (Efe 2: 8, 9 & Rom 3: 27, 28)
 • Met hem is niets onmogelijk (Luk 1: 17). Wat onmogelijk is voor mensen, is mogelijk bij God (Luk 18: 26-27).
 • Zoals Hij is, zo zijn wij op aarde (1 Joh 4: 17).
 • Jij vermag alle dingen. Door Hem, die jou kracht geeft (Fil 4: 13).
 • Alle beloftes zijn Ja & Amen. Het is daarom al een voorziening, voor jou (2 Cor 1: 20)!
 • God is niet iemand zoals een mens, die liegt of die zijn beloofde woord niet nakomt. De beloftes zijn Ja & Amen! Zijn Woord is waarheid (Num 23: 19 & 2 Cor 1: 20).
 • God maakt geen onderscheid tussen wie hij wel en niet zegent – dus ook met het ontvangen van babies (Rom 2: 11).

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.