Hoe kan ik geloof bouwen voor een wonderbaby? Dit is een veelgestelde legitieme vraag onder christenen. Deze vraag hield mij ook bezig tijdens mijn wandel en zoektocht naar hoe ik zwanger kon worden na onvruchtbaar verklaard te zijn. Op een of andere manier circuleert er in de christelijke wereld de zin 'geloof bouwen' in relatie tot genezing en geloof.

Maar is 'geloof bouwen' Bijbels om te doen? En is het noodzakelijk?

Een groot geloof

In de blog 'een wonderbaby ontvangen, is dat een kwestie van geloof' schrijf ik dat het ontvangen van een wonder niet zoveel te maken heeft met de hoeveelheid geloof die je hebt. Iedereen heeft een bepaalde mate van geloof gekregen. Iedereen heeft in beginsel evenveel geloof ontvangen, namelijk één dezelfde maat (Rom 12: 3). Zonder geloof is het onmogelijk om God te pleasen. Hij is een beloner voor diegene die hem daadwerkelijk zoeken (Hebr 11: 6). Je kunt dus zeggen dat God blij wordt van mensen die wandelen in geloof. Maar is het hebben van geloof iets waarvoor wij moeten werken? Want dan zou een wonder afhangen van onze eigen kracht. En in Efeze lezen we dat niemand kan ontvangen door eigen kracht of door te werken. Het is genade dat je mag ontvangen!

Vrucht van de Geest

Geloof is een vrucht van de Heilige Geest (Gal 5: 22). Geloof hoef je dus niet te bouwen, geloof is iets wat je al hebt ontvangen! Geloof is daarmee een gift - een cadeau van God aan jou. We mogen dus streven (in de zin van verlangen naar) de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven. De vruchten - en ook geloof - zal dan volgen. Uiteindelijk is Jezus de voltooier en grondlegger van ons geloof (Hebr 12: 2). Daarmee kun je dus stellen dat Hij geloof heeft voor jouw en mijn situatie van onvruchtbaarheid en wonderbaby. Of je nu endometriose, onverklaarde onvruchtbaarheid, PCOS, POI, hebt, steeds miskramen krijgt.. noem maar op. Je mag geloof hebben 'in' degene die genezing is en heeft gegeven, in plaats van geloof hebben 'voor' een wonderbaby. Net zoals Sarah, die geloof had in degene die de baby ging geven, in plaats van dat ze zich bleef richten op de baby zelf.

RUST!

Wij mogen vertrouwen op Hem - degene die geloof heeft voor jouw wonderbaby. Dat brengt je vanzelf in een positie van rust, omdat een wonder ontvangen dan niet meer afhangt van of jij geloof hebt gebouwd, de juiste woorden hebt geproclameerd, of je een groot geloof hebt. Dat is een andere manier van denken en kijken naar geloof. ZWANGER &SZO neemt als definitie van geloof dan ook aan: 'het vertrouwen in Jezus dat hij geloof heeft voor jouw situatie, omdat Hij aan het kruis is gegaan - en weer is opgestaan'. Ppppffff weer een last van je schouders. Relax.. en neem even diep adem ;-)

Metafoor mosterdzaadje

Deze en teksten hierboven impliceren niet dat de grootte van je geloof ertoe doet. Jezus zegt immers: al heb je geloof als een mosterdzaadje, je kunt spreken tot de berg en hij zal verdwijnen (Mat. 17: 20 & Luc 17: 5-6). En als je bedenkt dat het spreken van Gods Woord scherper is dan een twee snijdend zwaard, dat doordringt tot onze ziel en cellen van ons lichaam (Heb 4: 12) dan kan het ook nieuw leven tot stand brengen! Het spreken wordt dan het geloof waarop wij hopen, dat onze zekerheid is, al zien we het nog niet (Heb 11: 1).

Hoe groeit geloof?

In Romeinen (10: 12) staat dat geloof groeit door het horen van het woord van God. Als je kijkt naar de Griekse grondtekst dan staat er dat geloof komt door het continue horen over het volbrachte werk van Jezus! Dat houdt in dat het niet een eenmalige bezigheid is om te doen. Geloof vraagt dus om actie. Geloof vraagt dat je je elke dag opnieuw verdiept en opnieuw bewust bent van wat Jezus voor jou heeft gedaan. Hij heeft al jouw ziekten, miskramen enzovoorts op zich genomen! Ook dit kun je terugvinden in de Bijbel. Jozua mediteerde het woord van God dag en nacht, zodat hij gezegend zou zijn in alles wat hij zou (gaan) ondernemen (Joz 1:8).

Wat kan ik doen?

Mocht je er een periode doorheen zitten, of mensen om je heen hebben die de opvatting hebben dat wonderen slechts 'soms' gebeuren of voor 'speciale uitverkoren' mensen zijn weggelegd dan heb ik een goede tip voor je. Deze stemmen van ongeloof dempen door het (weer) horen over wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dit kan bijvoorbeeld door zelf bijbelteksten te spreken over jouw leven, maar ook door opbouwende podcast en stories over hoe andere stellen na onvruchtbaarheid of herhaalde miskramen toch zwanger zijn geworden te luisteren. Dit helpt je om je gedachten in lijn te brengen met de gedachten van Christus. Dit zijn gedachten die wij immers mogen aannemen en hebben ontvangen nadat wij hem hebben aangenomen als Heer (Rom 12:2).

Geloof als een spier

Ik vergelijk geloof veelal met een spier. Je hebt spieren gekregen bij je geboorte. Des te meer getraind je spieren zijn, des te zwaardere voorwerpen je kunt optillen en deze langer kunt vasthouden. Geloof heb je dus ook al ontvangen bij je wedergeboorte, het moment dat je Jezus hebt aangenomen in je hart. Naarmate de tijd vordert en je hem leert kennen, wordt je geloof sterker en kan het meer aan en hebben qua kracht. Na het trainen van je spier heb je al een sterkere spier, ook in rustfase. Als er dan wat op je afkomt, is het makkelijker om deze spierkracht weer te gebruiken. Zo werkt het ook met geloof: als je al een bepaalde basis hebt gelegd in je relatie met Jezus, kun je meer aan en hebben. Dan is het niet nodig om geloof opnieuw op te bouwen. Ik spreek daarom zelf liever over 'geloof trainen' in plaats van bouwen. En dat trainen, dat kun je samen doen met Jezus!

Hoe train jij je geloof? 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.