Rhema woord voor 2e kindje

In de blog gevecht van onvruchtbaarheid beschrijf ik dat ik een periode vast zat in de strijd tussen mijn ratio en gevoel. Daarom heb ik besloten om iedere avond een moment te nemen om stil te zijn voor Gods aangezicht in de toekomstige kamer van onze wonderbaby. Want ja, we hadden wel in ons hoofd welke kamer geschikt zou zijn voor een broertje of zusje voor Loïs in ons nieuwe huis. Het rhema-woord dat ik voor deze periode heb ontvangen is ‘Be still and know that I am God’ (Psalm 46: 10 de Engelse vertaling).

Maar wat betekent dit ‘stil zijn’ praktisch gezien? Houd dit in dat ik puur en alleen ‘stil’ ben voor God en volledig afwacht totdat ik zwanger ben? Dat ik niet de waarheid over mijzelf hoef uit te spreken? 

Na een periode van ‘niks doen’ en afwachten besloot ik om dieper te gaan zoeken naar antwoorden over dit rhema-woord. Het afgelopen jaar heb ik gebruikt om hiermee bezig te zijn en ZWANGER &SZO daarom te laten voor wat het is. Mijn focus werd om echt ‘stil te zijn’ en te onderzoeken wie God is. Of de baby nou zou volgen of niet.. God zoeken om wie HIJ is en voor ons (mij) wil zijn. Graag neem ik jullie mee in mijn zoektocht hieromtrent..

Magnetronmaatschappij

De eerst indruk van 'Be Still' ofwel wees stil was dat ik dacht dat God zei: weet wat ik voor je heb gedaan. Dat kan en wil ik opnieuw doen! Kijk naar Loïs! De woorden 'be still' kunnen snel overkomen als 'maak je niet druk', een soort van nonchalante opmerking als je het snel leest - en vooral als je de vertaling in het Nederlands leest. De woorden en de betekenis ervan raakten mij echter in mijn hart. Veelal ben ik druk met van alles en nog wat, heb 100 dingen op mijn to-do-list staan en wil ik vooral 'doen' in plaats van rustig in een hoekje zitten, stil zijn en afwachten. En in deze magnetronmaatschappij is over het algemeen alles online of binnen no-time verkrijgbaar: even bij thuisbezorgd eten bestellen, 's avonds laat nog op cool blue een nieuw apparaat wat kapot is gegaan en een klantenservice bellen bij problemen. Bij zwanger worden werkt dat immers niet zo (over het algemeen, want 5/6 stellen is na 1 jaar proberen zwanger). Je kunt snel zwanger zijn, maar ook niet. Het probleem dat we niet gewend zijn om geen controle over zaken te hebben: hoe snel je zwanger wordt.. je weet het niet!

Be still

“Be still and know that I am God,” is een populaire tekst waarmee je andere kunt bemoedigen en jezelf troosten. Dit vers moedigt ons enerzijds aan om na te denken over wie God is, anderzijds geeft het een wake-up call om onder de indruk te zijn van wie God is. In onder andere (Psalmen 119: 15, Jozua 1: 8, Lukas 5:16 etc) wordt de tijd genomen om over het Woord te mediteren terwijl we naar God luisteren. Nadenken en bewust zijn van de woorden die God tot je spreekt. Het stukje 'be still - wees stil' is geschreven in de context van een tijd van moeilijkheden en oorlog. Daarom moeten we het vers vanuit die context lezen en interpreteren. In plaats van 'wees stil' te interpreteren als een suggestie, leent de betekenis in deze psalm zich meer voor de betekenis van 'stop met streven' en meer specifiek in deze context 'stop met vechten' - erken wie je God is - wees onder de indruk! Het is echter goed om op te merken dat er niets mis is met de woorden in de vertaling 'wees stil'. Deze woorden zijn niet onjuist, want zo is het gewoon vertaald en opgenomen in onze Nederlandse Bijbel. Maar het is gewoon handig om de context van de zin in acht te nemen om te kijken naar de dieperliggende betekenis. 

Know 

Hoe doe je dat, stoppen met streven naar? Perfectie loslaten? Vanuit eigen kracht werken, iets gedaan krijgen? Ik heb bij mijzelf ontdekt dat ik vaak voor iets wil werken als er niet voldaan is aan mijn basisbehoeften. Dus als ik mij bijvoorbeeld niet gezien of erkend voel, wil ik er vaker voor werken en hard mijn best doen om dit (vervuld) te krijgen. Stoppen met streven naar die vervulling kan ik dan pas als ik het idee heb dat ik al gezien ben of wordt en het dus niet (meer) nodig is om er extra hard te werken of te vechten. Om te weten of je basisbehoeften voldaan zijn, moet je daarbij stilstaan als het ware. Want hard werken kan ook andere onderliggende emoties verbloemen, je kunt het inzetten als copingstrategie.

Ik kwam erachter dat stoppen met streven naar een wonderbaby alleen maar kan door Hem echt te kennen. God diep kennen, zijn hart, zijn koninkrijk zoeken zonder een voorwaarde of bepaalde beloning. Toen ik steeds meer voorbeelden in mijn leven had opgedaan over dat God mij liet zien wie hij voor mij wilde zijn, was het makkelijker om er niet meer voor te werken of naar te streven. In Efeze 3:19 staat dat je de liefde van Christus mag leren kennen [in de praktijk, door persoonlijke ervaring]. Dit overtreft al onze kennis [zonder persoonlijke ervaring], zodat je gevuld bent door de volheid van God [zodat je een rijke ervaring van God's aanwezigheid in je leven mag ervaren, compleet gevuld met God zelf]. Het stoppen met werken voor of streven naar heeft daarom verband met het kennen van degene voor wie je vervulling van je basisbehoeften wilt: het geheim van vervulling ligt in het diep kennen van De persoon. In mijn geval lag er vervulling in het antwoord hebben op de vraag: wie is God? En dan niet zozeer het kennen van God zoals de helden uit de bijbel hem ervaren, maar jij. Persoonlijk.

Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER (Psa 9:11)

Yada

Wat houdt Hem kennen in? Wat is 'weten' over wie God is. Is dat God met je hoofd of met je hart kennen? In veel teksten uit de Bijbel waar het gaat over het kennen van God, staat er in de Griekste vertaling het woord 'Yada'. Laten we deze tekst als voorbeeld nemen: Mijn mensen missen wat ik voor ze in petto heb, want ze kennen (Yada) mij niet! Hos. 4:6

Yada betekent: het kennen van iemand op het intiemste niveau, net zoals bij sexuele gemeenschap. In die context betekent Yada, het kennen, knowing dus verwantschap, elkaar zo diep kennen. In verband met mijn rhema woord houdt dit dus in dat ik God zo diep ken, ik niet meer hoef te streven of werken voor.. Toen ik dat ontdekte, ging ik mij verdiepen in wie God is. Wat is zijn hart? Hoe is zijn karakter? Dit was een van de redenen waarom ik Bijbelschool wilde doen in Amerika, bij Bethel School of Supernatural Ministry. Daar heb ik geleerd hoe ik God kan zoeken door middel van diep duiken in de Bijbel, in aanbidding, in gebed en in gewoon zijn in zijn aanwezigheid. Ik denk dat het voor iedereen verschillend is hoe je God kan leren kennen.. mensen zijn uniek, dus zo ook de manier waarop ze God leren kennen. Mijn manier van Hem zoeken hoeft niet jouw manier te zijn. Gods belofte is alleen dat als je hem echt zoekt, je hem zult vinden (Jer 29:13 , 2 Kron 15:2b , Mat 7:7)! Hij zal dan voorzien in je hartsverlangen (Psa 37:4).

I am

Wie is God? In deze tekst staat 'I am', wat we op meerdere plekken in de Bijbel terugvinden (Ex 20:2 , Lev 1:2, 3 , Lev 19:1,2). Het woord 'Ik ben' geeft een persoonlijke convenant relatie aan die God met mensen heeft (als ze hem aannemen als Heer en Redder). Dus de God waar je niet voor hoeft te werken. Het gaat om hem kennen, alleen maar door relatie te hebben met hem.

Kenmerken van God

Er zijn veel teksten uit de Bijbel die omschrijven wie God is. In dit leven zullen we God nooit 100 procent kunnen leren kennen en vatten. Maar hem leren kennen is de moeite waard! Maar wat zijn de aspecten van Hem die we wel kunnen leren kennen? Ik heb een aantal namen op een rijtje gezet:

Jehova Rafa - God die geneest, de geneesheer Ex 15:26

Jehova Jireh - God die voorziet, de voorziener Gen 22: 14

Jehova Nissi -  God die je beschermt, de schuilplaats Ex 17:15

Jehova Tsidkenu - God die rechtvaardigt, de rechtvaardige(r) Jer 23:5 , 6,Jer 33:14, 16

Jehova Shalom - De vredevorst, vredeschenker Rich 6: 25

Jehova Adonai - De sovereine God, sovereign Gen 15:2, 8 2 Sam 7:18-29

Jehova Shammah - God is hier, de aanwezige Ez 48:35

Jehova Rohi - De heer is mijn herder Psa 23:1

El Shaddai - God de almachtige, comforter 0.a. Gen 17:1 , Gen 28:3

Geweldige raadgever, Machtige God, eeuwige Vader, Emmanuel, Vredevorst Jes 9: 5

Ook staan in Psalm 46 verschillende woorden die zijn kenmerken en eigenschappen omschrijven. Hij is onze toevlucht, hij is sterk, aanwezig en een grote hulp voor mensen die het moeilijk hebben. Hij is een fort, een schuilplaats en beschermt de zwakken die bij hem horen. 

Ik hoop en bid dat je het geheim mag ontdekken van Hem kennen, diep diep intiem kennen en de schat die daarin verborgen ligt! als je hem zoekt zul je niet beschaamt uitkomen (Psa 69:6)

Whoever believes in Him will not be disappointed.” (Rom 10:11)

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.