Ben je onvruchtbaar? Heb je steeds miskramen? Gaat zwanger worden niet vanzelf? Of is er geen oorzaak gevonden waarom een zwangerschap uitblijft? Als je zwanger wil worden dan wil je van alles uit de kast halen om dit te laten slagen. Geen tampons meer dragen, na de daad met je benen omhoog, je leefstijl veranderen.. en bidden tot je een ons weegt.

Hoe werkt gebed, bidden en geloof als je zwanger wil worden?

In deze blog gaat het over de rol van bidden voor het ontvangen van een wonderbaby.

Smeekgebed

Toen ik hoorde onvruchtbaar te zijn en nooit biologisch gezien eigen kinderen te kunnen krijgen stortte mijn wereld ineen. Ik had voor mijn gevoel geen andere keus dan mijzelf tot God te keren en hem te smeken om een wonderbaby. Dit deed ik vanuit het perspectief dat ik destijds had, namelijk dat gebed bestond uit je handen vouwen en op je knieën gaan, bidden, jezelf nederig maken voor de heilige allerhoogste God. Achteraf gezien is dit een heel religieuze en wettische gedachte. Ik geloofde dat ik door God te smeken om een wonderbaby dat ik heel misschien in de gunst van God zou vallen voor een wonderbaby. Mijn gedachte was dat als ik mij 'christelijk' zou gedragen, als ik op die wijze zou bidden, als ik zijn wil zou doen dat ik dan heel misschien 'goedgekeurd' zou worden als moeder. Mijn visie was dat ik het moederschap en het wonder moest verdienen: ik moest mijzelf bewijzen om onder de gunst van God te komen. En of ik zwanger zou worden en een wonderbaby zou ontvangen zou dan alsnog niet zeker zijn. Want wonderen gebeuren wel maar komen niet vaak voor. Dit was het perspectief over wonderen en tekenen dat ik destijds had.

Hanna's gebed

Naast het smeken proclameerde ik iedere dag een gebed. Dat was bidden voor mij. In plaats van dat het smeken en proclameren mij dichter tot God bracht, putte het mij volledig uit. Ik bad en proclameerde en bad uit eigen kracht. Ik wilde met het bidden en smeken God bewegen om wat gedaan te krijgen: de baby. Dit ging zelfs zover dat ik niet kon slapen als ik God niet had gesmeekt om mijn wonderbaby en het gebed had uitgebeden hiervoor. 'Als niet een dag had gebeden, zou het nog een dag langer zou duren voordat ik een doorbraak zou krijgen op het gebied van zwanger worden' was mijn gedachte destijds. Ik kende het verhaal van Hanna uit de Bijbel. Ik had het idee dat als ik haar imiteerde, ik ook een wonderbaby zou ontvangen. Ook Hanna smeekte God om een baby. Zij ging zelfs zover dat zij in haar hopeloosheid en gevoel van jaloezie en frustratie tegen God zei dat ze haar wonderbaby terug zou geven aan God als zij zwanger zou worden. In 1 Samuel kun je lezen dat zij uiteindelijk zwanger wordt van Samuel en dat zij haar belofte naar God toe vervuld. Kun je uit dit verhaal van Hanna opmaken dat je God een belofte moet doen, moet smeken om een wonderbaby om God te bewegen om jou een wonder te geven? Lees snel verder.

Vraag en ontvang!

In de Bijbel staat dat als je vraagt je het al hebt ontvangen (Luk 11:9, Mat 7: 7-8)! Stel je voor. Je bent binnenkort jarig en hebt een mooi cadeau gezien dat je graag wil hebben. Je laat je wens weten aan je partner, die jou graag gelukkig wil zien! Als jou verjaardag dichterbij komt laat hij weten dat hij jouw cadeau al afgerekend heeft in de webshop. Je weet dat je het cadeau gaat ontvangen. Vraag je hem iedere dag opnieuw om het cadeau, of je het daadwerkelijk zal ontvangen? Omdat je je partners' hart en karakter kent, weet je dat hij het cadeau zal geven. Dit is vergelijkbaar met dat Jezus al betaald heeft voor jouw wonderbaby. Het is volbracht! De beloftes zijn JA! Wij hoeven alleen maar als reactie daarop te zeggen AMEN (2 Cor 1: 20)! Bidden is dan het reageren op en samenwerken met Gods plan voor jou (Gen 1: 28 & Exo 23: 26). Hij wacht totdat jij dit in bezit neemt en vanuit deze positie gaat handelen en leven. Je mag dus leven vanuit de wetenschap dat je de wonderbaby gaat ontvangen.

Samenwerken met God!

Daarnaast wil God zo graag een relatie met jou en met jou samenwerken. Samen met jou werken aan het leren kennen van Zijn hart en wat Jezus persoonlijk heeft gedaan. Hij wil relatie met jou hebben, jouw hart kennen, weten wat er in je omgaat. Dat is naar mijn inzien bidden. Door heel de Bijbel heen komt Gods compassie en hart voor de mens naar voren. Hij deed er alles aan om de relatie tussen Hem en de mens te herstellen, door steeds een nieuw convenant aan te gaan met zijn mensen (Abraham, Mozes, David en uiteindelijk door Jezus). Herstel brengen op gebieden waar gebrokenheid is. Genezing op gebieden waar ziekte is. Vreugde voor gebieden waar pijn en verdriet is. Dat is waarom Jezus is gekomen: om ons leven te geven in overvloed (Joh 10: 10).

'Beauty for ashes, joy for mourning and praise for heaviness'
Jes 61: 1-3

Vertrouwen

Als je Gods' hart, wil en karakter persoonlijk kent dan is het makkelijker om hem te vertrouwen. Als je partner zegt dat hij even boodschappen zal doen en dan terugkomt naar huis dan weet je dat hij zijn woord zal nakomen. Waarom? Omdat je je partner kent. Zo werkt het ook met God. Als je Hem niet kent, dan is het ook lastiger om te vertrouwen dat wat er in de Bijbel staat (= wat God tegen jou zegt) waar is en dat Hij zijn woord en beloftes nakomt. Door Hem beter te leren kennen is het makkelijk om Hem te vertrouwen. Om te weten wat Zijn hart en wens is op het vlak van vruchtbaarheid. Daarnaast heb ik zelf in mijn eigen proces gemerkt dat als God leert kennen je prioriteit maakt het niet meer zozeer gaat om de belofte zelf, maar gaat het om één zijn met Hem. Yada. Intimiteit hebben met hem. In de Bijbel staat als je in Hem bent en blijft, zul je vruchtbaar zijn en zal je gegeven worden waar je om vraagt (John 15: 4). Deze tekst noemt Jezus echter in de context van het persen van de druiven, maar naar mijn mening is dat ook van toepassing in het proces van Hem leren kennen. Als je Hem kennen jouw prioriteit maakt boven de wonderbaby zul je niet bedrogen uitkomen. Alles zal je gegeven worden (Matt 6: 33).

De waarheid is..

De waarheid is dat God's gunst al op jouw gevallen is. God heeft zich al tot jouw genaderd door zijn enige Zoon te geven! Je hoeft je niet tot hem te bewegen, want Hij heeft zich al tot jouw bewogen! Hij wacht alleen nog maar totdat jij tot hem nadert, totdat jij je plek en autoriteit als zoon en dochter van God gaat innemen. Dit kan Hij namelijk niet voor jou doen. God heeft de mens immers een vrije keus gegeven om voor Hem te kiezen, met Hem samen te werken, relatie te hebben en te wandelen in de bestemming die Hij voor jou als mens heeft (zie het verhaal van Adam en Eva in Genesis).

Ja en Amen

Toen ik besefte dat ik leefde vanuit vanuit het oude convenant en daardoor niet pakte wat er voor mij klaar ligt, ging er een wereld voor mij open. WOW! God zoekt mij, wacht op mij, totdat ik zeg: AMEN (= dat is zo) op zijn beloften. Op zijn goedheid. Op zijn trouw.Hoe zeg je AMEN op zijn belofte? Door dagelijks je denken te vernieuwen met de waarheid. Door deze teksten hardop uit te spreken over je lichaam. Niet om God daarmee te bewegen, maar om je eigen denken in lijn te brengen met Zijn wil, waarheid en Woord. Daarnaast is het spreken van Bijbelteksten over je eigen lichaam een medicijn, het brengt genezing (Jak 1: 21). Het Woord is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot alle cellen van je lichaam (Hebr 4: 12). Gods Woord zal niet leeg of zonder kracht naar jou terugkeren als je het uitspreekt (Jes 55: 11). Het Woord brengt leven tot stand!

Nieuwe convenant

Het oude testament denken - het convenant van de wetten, waar Hanna uit de Bijbel destijds onder leefde, is niet meer van toepassing op ons. Thank God! Jij en ik mogen door wat Jezus heeft gedaan leven in het nieuwe convenant dat wij hebben. En dat nieuwe convenant houdt in dat Jezus al jouw verdriet, pijn, onvruchtbaarheid en miskramen op zich heeft genomen! Door Zijn striemen zijn wij genezen (Jes 53: 5; 1 Pet 2: 21). Leven vanuit de positie en openbaring dat je al genezen bent van problemen op het vlak van zwanger worden en blijven brengt je in een positie van rust en autoriteit. Dit is hoe wij mogen leven als nieuw convenant christenen, als mini-christenen. Want wij zijn zoals Hij is. Leven vanuit wat Jezus al voor jou heeft gedragen aan het kruis en waarmee Hij heeft afgerekend brengt je in de lijn met de 'mind of Christ'. Mediteer over wat je al ontvangen hebt.. en sta op, schitter en versla onvruchtbaarheid vanuit een positie van rusten in Hem!

Dankbaarheid 

Ook dankbaarheid speelt een grote rol in hoe je kunt bidden voor een wonderbaby. Lees de blog 'dankbaarheid in alle omstandigheden'.

Wil je meer weten over wat er in de Bijbel staat over onvruchtbaarheid? En wil jij Gods woord spreken over je eigen leven? Lees dan de Bijbel & Onvruchtbaarheid.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.