Als je een groot geloof heb, dan kun je bergen verzetten’. Een veelgehoorde uitspraak binnen de christelijke wereld. Maar wat houdt een groot geloof dan precies in? Wanneer heb je genoeg geloof? Dit was een gedachte die ik had nadat ik het nieuws kreeg onvruchtbaar te zijn. Andere gedachten waren: ‘Ik moet geloof bouwen. Ik moet zorgen dat mijn geloof op een bepaald niveau komt en moet niet wankelen in geloof. Dan krijg ik misschien een wonderbaby, maar of ik de baby krijg, dat is alsnog onzeker’.

Want, hoe weet je of je genoeg geloof hebt om een wonderbaby te ontvangen?

Een maat van geloof

Naarmate ik het de Bijbel indook en ging luisteren naar de preken van Nerida Walker van New Life Ministries kwam ik erachter dat het ontvangen van een wonderbaby en genezing niet zoveel te maken heeft met de hoeveelheid geloof die je hebt. Iedereen heeft een bepaalde mate van geloof gekregen, iedereen evenveel – één dezelfde maat (Rom 12: 3). Geloof is een vrucht van de Heilige Geest, afhankelijk van welke vertaling je leest (Gal 5: 22). Sommige bijbelvertalingen gebruiken woorden als ‘trouw’ of ‘vertrouwen’. De Griekse werkwoordsvorm die Paulus gebruikt is pistis. Dit is in het hele Nieuwe Testament het basiswoord voor geloof. Geloof hoef je dus niet op te bouwen om een wonderbaby te ontvangen. Want dan zou een wonderbaby afhangen van de mate van jouw geloof en jouw werken voor het hebben van geloof. Terwijl in Efeze 2: 8-9 staat dat niemand gered (SOZO: waaronder ook genezen wordt verstaan) kan worden door ervoor te werken, het is een gift en uit genade dat je mag ontvangen.

Een mosterdzaadje

Deze bovenstaande teksten (Rom 12: 3 & Gal 5: 22) impliceren niet dat de grootte van je geloof ertoe doet. Jezus zegt immers: al heb je geloof als een mosterdzaadje, als je spreekt tot de berg dan zal deze verdwijnen (Mat. 17: 20; Lukas 17: 5-6). Het woord ‘berg’ stond in de Joodse cultuur symbool voor problemen, obstakels en negatieve situaties. Als je bedenkt dat het spreken van Gods Woord over jouw berg, scherper is dan een twee snijdend zwaard, dat doordringt tot onze ziel en cellen van ons lichaam (Heb 4: 12) dan kan het ook nieuw leven tot stand brengen! Het spreken wordt dan het geloof waarop wij hopen, dat onze zekerheid is, al zien we het nog niet (Heb 11: 1). De berg in de zin van problemen op het gebied van vruchtbaarheid kan dus verdwijnen als je tot de berg spreekt.

Geloof op hartsniveau

In de blog ‘wat kan ik doen? HELP’ kun je lezen dat het puur proclameren mij tot een burn out dreef. Het werken voor genezing door middel van het opzeggen van bepaalde teksten is niet wat ik bedoel met ‘spreek tegen je berg’. Het puur oplezen en proclameren van teksten die je niet diep in je hart gelooft leidt alleen maar tot frustratie en performance. Wat ik heb geleerd is dat het uiteindelijk gaat om wat je in je hart gelooft. Geloof op hartsniveau maakt dat je anders denkt, niet meer hetzelfde handelt en ander gedrag laat zien. Wat kan helpen om wat je spreekt tot je hart te laten doordringen is je gevoelens en emoties zoals verdriet, hopeloosheid en depressie als gevolg van rouw, verlies en teleurstelling te verwerken, je gedachten in lijn te brengen met wat God over jou zegt, een rhemawoord te ontvangen, dit te mediteren en bovenal om in Zijn aanwezigheid te zijn. Dan zul je vanzelf anders gaan spreken en handelen!

Geloof is vertrouwen

Jezus is de grondlegger en voltooier van ons geloof (Hebr 12: 2). Dat maakt dat Hij geloof heeft voor jouw situatie van onvruchtbaarheid! Het feit dat je in HEM gelooft en hebt aangenomen in je hart, maakt dat er al meer dan genoeg geloof aanwezig is voor jouw situatie. Ik besefte steeds meer dat geloof een vertrouwen is in een persoon, in wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dat maakte dat ik vanuit een positie van rust en vrede verder kon met mijn leven. Dit vertrouwen in dat God zijn woord écht zou nakomen en mij niet zou laten zitten moest echter wel groeien, dat vertrouwen en die zekerheid was er niet op een of andere dag. Hem puur leren kennen om wie Hij is, maakt dat vertrouwen makkelijker gaat en dat je weet dat God zijn belofte gaat nakomen. Omdat Hij zijn zoon al heeft gegeven: meer dan 2000 jaar geleden. Ik hoef niet een groot geloof te hebben of geloof te bouwen om een wonder te ontvangen, want ik heb het al ontvangen! Het wonder moest alleen nog van de hemel naar de aarde komen.. lees meer over ons verhaal in de blog zwanger bij vervroegde overgang zonder eiceldonatie.

Dat brengt rust!

Wij mogen vertrouwen in Hem – degene die geloof heeft voor jouw wonderbaby. Als je Hem kunt vertrouwen vanuit je hart, brengt je vanzelf in een positie van rust. Dit omdat zwanger worden of blijven dan niet meer afhangt van de mate van jouw geloof, of dat je de juiste woorden hebt geproclameerd. ZWANGER &SZO neemt als definitie van geloof dan ook aan: ‘het vertrouwen in Jezus dat Hij geloof heeft voor jouw situatie, omdat Hij aan het kruis is gegaan – en weer is opgestaan’.

De berg van onvruchtbaarheid

Het feit dat je in HEM gelooft, maakt dat er dus al geloof is voor jou om zwanger te worden en je kindje tot de uitgerekende datum te dragen. Deze gedachte zorgde ervoor dat ik zonder streven rust kon hebben over mijn situatie, ondanks dat ik fysiek gezien nog in de vervroegde menopauze was. Ondanks mijn omstandigheden – de opvliegers, slecht slapen, nachtmerries en stemmingswisselingen – was het zeer moeilijk om geloof te hebben en dit ook te blijven houden naarmate de maanden vorderden. Ik zeg je eerlijk, na de 30 dagen van de profetie had ik geen geloof meer dat ik ooit zwanger zou worden van een eigen biologisch kindje. Ik durfde gewoon niet meer te geloven, te hopen op een wonder. Want, wat als ik weer teleurgesteld zou worden? Het zou zoveel pijn doen dat ik het voor mijn gevoel niet zou overleven zonder depressief te worden. Voor mij waren hoop en teleurstelling twee kanten van dezelfde medaille.

Nadat ik een persoonlijke encounter had met Jezuswist ik vanuit mijn hart dat ik zwanger zou worden en geen miskraam zou krijgen. Deze ervaring maakte dat ik anders ging spreken over mijn situatie. Ik sprak mijn opvliegers en negatieve gedachten aan met mijn rhemawoord, en las het wat er in de Bijbel staat over genezing en onvruchtbaarheid.

Wat spreek jij uit over jouw situatie? En wat geloof jij in je hart over de beloften van God? 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.