In de blog wat mij de moed gaf om door te gaan beschrijf ik wat mij in mijn wandel in geloof voor een wonderbaby heeft geholpen om overeind te blijven: leven vanuit autoriteit, de positie die jij mag innemen en hoe je bedoeld bent om te leven als man en vrouw op aarde. Het besef over wat onze positie is in de hemelse gewesten hielp mij om te heersen over mijn situatie van onvruchtbaarheid, in plaats van dat het heerste over mij. Een andere sleutel die mij moed gaf om door te gaan betreft dankbaarheid. Dankbaar kunnen zijn in elke omstandigheid, in hoogtepunten uit het leven, maar zeker bij dieptepunten. In deze blog bespreek ik het volgende punt wat mij moed gaf om door te gaan.

#dankbaarheid

Dankbaarheid leidt tot geluk

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die een dankbare, optimistische levenshouding hebben een hoger niveau van geluk in hun leven ervaren. Je zou verwachten dat dit andersom is: doordat mensen zich goed voelen en een bepaalde mate van geluk ervaren, zijn ze ook dankbaarder. Want als je je gelukkig voelt is het veel makkelijker om dankbaar te zijn. Maar blijkbaar werkt het omgekeerd! Dankbaarheid leidt tot gevoelens van welzijn en geluk. Deze ontdekking door de wetenschap is niet nieuw. God wist natuurlijk al lang dat dankbaarheid leidt tot positieve gevoelens en geluk! In de Bijbel wordt veel geschreven over de rol van dankbaarheid en een welvarend leven. Maar hoe kun je dankbaar zijn en blijven als een zwangerschap uitblijft en dat zwanger worden het enige is waar je aan denkt?

Dankbaar in alle omstandigheden

Wellicht denk je nu: ‘dankbaar zijn, waarvoor dan? Hoe kan ik God dankbaar zijn in deze omstandigheid waarin mijn leven ineen lijkt te zakken? Het gevoel van een (nog) onvervulde kinderwens is zo sterk. Ik kan hier in ieder geval niet dankbaar voor zijn’. Dat begrijp ik heel goed. Zeker als je jezelf vergelijkt met anderen die wellicht super snel zwanger worden en waarbij alles vanzelf lijkt te gaan. Toch is God danken ondanks je omstandigheden Bijbels om te doen (1 Tes 5: 18). Het is een verstandskeuze om hem te danken voor wie hij is, omdat hij altijd en eeuwig dezelfde God is (Mal 3: 6). Deze manier van leven is een way of life. Maar waarom zou je dan dankbaar zijn?

Tijdens mijn reis in geloof voor een tweede wonderbaby nam ik mij voor om dankbaar te zijn en te leven vanuit de positie dat de wonderbaby al in aantocht was. Na onze terugkomst uit Amerika verfde ik alvast een kamer in een roestkleurtje, omdat ik verwachtte zwanger te worden in ons nieuwe huis. Tegen Lois vertelde ik dat dit de kamer van haar broertje zou worden en dat we God mochten danken dat mama snel een broertje zou krijgen voor Lois. Soms lukte het mij niet altijd om dankbaar te zijn. Toch wist ik wat dankbaarheid kan opleveren, het is namelijk een Bijbels principe.

Wat levert een dankbare houding naar God toe jou op?

1. Dankbaarheid beweegt de hemel! 

Dankbaarheid brengt de hemel naar de aarde: Gods glorie. Wil je meer van Gods aanwezigheid ervaren waar de Bijbel over spreekt? Begin dan met danken! Toen de priesters God gingen lofprijzen en danken, vervulde Zijn heerlijkheid de tempel (2 Kro 5: 13-14). Dankbaarheid roept Gods aanwezigheid op met wonderen en tekenen tot gevolg. In de Bijbel staat meerdere keren beschreven over dat ‘waar Gods aanwezigheid was (in de tempel, Jezus, de Heilige Geest) er tekenen en wonderen als gevolg hiervan plaatsvonden’. Gods aanwezigheid brengt herstel. Hem danken -in wat voor omstandigheid dan ook – creeërt een andere mindset. Namelijk een mindset gebaseerd op vreugde, blijdschap en optimisme. Het zorgt ervoor dat je je niet meer richt op het negatieve en onmogelijkheden, maar op het positieve wat er beschikbaar is voor jou door Jezus! Danken en in lijn denken (en bidden) met wat Jezus heeft gedaan voor jou zet de zegeningen uit de hemel vrij. Danken is als het ware geloof uitspreken naar God toe. Het is samenwerken met de hemel. Daarnaast zorgt vernieuwen van je denken in lijn met wat er in de Bijbel staat dat je anders gaat denken en handelen (Jac 2: 14-26). The currency of heaven is faith! Wil je de hemel laten bewegen? Denk en handel uit geloof, wees dankbaar!

Ondanks dat ik nog steeds opvliegers had en nog niet zwanger was dankte ik God voor wat Jezus al voor mij had gedaan: mij vruchtbaar gemaakt! Negen maanden daarna was tegen alle verwachtingen in zwanger van ons eerste kindje.

2. Dankbaarheid voorkomt ziektes

Maar mag ik dan niet teleurgesteld zijn? Verdrietig zijn? Natuurlijk mag dat! Het toelaten van je emoties en deze met compassie benaderen is juist goed voor jezelf zorgen. Maar blijven hangen in teleurstelling en verdriet kan op de lange termijn leiden tot bitterheid. Dankbaarheid is het medicijn tegen die bitterheid (Hebr 12: 15). Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt er ook een verband gevonden tussen leven in bitterheid en verschillende ziektes, zoals kanker en hart- en vaatziekten. Lofprijs en dankbaarheid is een medicijn tegen bitterheid, negativiteit en het aardse denken. Dankbaarheid heeft de kracht om bemoediging te brengen en het helpt je om meer vertrouwen te krijgen in wie God is (Kla 3:22-23).

3. Dankbaarheid leidt tot lichamelijk, geestelijk en mentaal herstel

Zoals je hiervoor kunt lezen is er een verband gevonden tussen een levensstijl van bitterheid en bepaalde ziektes. Dankbaarheid zorgt voor een volledig herstel (sozo) van geest, ziel en lichaam! In Lucas 17:11-19 staat dat Jezus 10 melaatsen genas. Dat was destijds een hele erge ziekte, waarbij je voor de rest van je leven geisoleerd moest leven en verstoten werd door de samenleving. De melaatsen smeekten Jezus om genezing en genade. Uiteraard genas Jezus hen. Nadat hij hen genas, kwam er echter maar één (!!) genezen melaatse terug om Jezus te bedanken. Jezus reactie op de terugkomst van deze persoon was ‘je geloof heeft je gered’, waarbij het woord ‘gered’ in Grieks als ‘sozo’ staat opgenomen in de oorspronkelijke grondtekst. Sozo houdt in dat je door Jezus lichamelijk, fysiek, mentaal genezen bent, bevrijd, hersteld en rechtvaardig gemaakt voor God. Sozo houdt complete genezing in. Dit voorbeeld van de melaatse laat zien dat dankbaarheid bij de melaatse leidt tot volledig herstel. Dankbaarheid brengt volledig herstel op alle terreinen van je leven.

Een ander voorbeeld is dat Jezus Lazarus opwekte uit de dood. Voordat Lazarus uit de dood levend werd, zei Jezus ‘Vader, Ik dank u, dat u mijn gebed verhoord hebt’ (Joh 11: 41). Daarna sprak Jezus het lichaam van Lazarus gebiedend toe om tot leven te komen (Joh 11: 42). Weer laat Jezus zien dat we allereerst onze Vader mogen danken voor dat de genezing (of wat je nodig hebt) al heeft plaatsgevonden en is verhoord. Danken vanuit die hemelse positie, dat Jezus al heeft afgerekend met zonden, pijn en wat dan ook zorgt voor volledig herstel (sozo) op zowel lichamelijk, geestelijk als mentaal vlak is wat wij als christen mogen doen. Dankbaarheid speelt daarmee een grote rol in genezing (sozo) en het werkelijkheid zien worden van de beloftes die voor je klaarliggen.

4. Bovennatuurlijke vrede

Zoals aan het begin van deze blog staat: uit onderzoek blijkt dat er een verband is tussen een levensstijl dankbaarheid en een hogere mate van geluksgevoel in je leven, ondanks wat je omstandigheden zijn. God wil jou zijn vrede geven. Vrede is voor mij een wat ouderwets woord. Ik vergelijk vrede met rust en geen bezorgdheid, vrede hebben is het tegenovergestelde van angst. Je hebt toegang tot deze rust en onbezorgdheid door God te danken. De vrede van God zal al jouw analyses over als je dit doet .. dat had gedaan .. zus moet proberen .. je zo moet gedragen .. je hart en verstand te boven gaan (Fili 4:6-7). Dat is een goed vooruitzicht denk ik zo!

5. Dankbaarheid verstevigt je geloof 

Dankbaarheid bouwt geloof op in jezelf en bemoedigt mensen om je heen. Daarmee draagt dankbaarheid ook bij aan het bouwen van geloof. Geloof komt immers door het horen over het woord van God (Rom 10: 7). God is niet iemand die lieverdjes heeft, het ene koppel wel wil zegenen met kinderen en een ander koppel niet. Wat God heeft gedaan voor iemand anders wil hij dus ook voor jou doen! Daarom adviseer ik je om getuigenissen te lezen over anderen die wandelden in geloof en een wonderbaby ontvingen. Dat is op zich al iets om dankbaar voor te zijn, laat een ander verhaal je bemoedigen om dankbaar te zijn!

6. Dankbaarheid brengt de gunst en zegeningen van God

Dankbaarheid brengt de zegeningen van God op je leven vrij. Salomo bracht God een dankoffer, iets dat gebruikelijk was in de tijd van het Oude Testament. Daarna ontving hij meer dan hij vroeg: naast de wijsheid en kennis ontving hij ook welvaart (2 Kro 1: 6-15). Dat is onze God, die zorgt voor overvloed (Joh 10: 10).

7. Dankbaarheid zorgt voor vermenigvuldiging en overvloed

Dankbaarheid zorgt voor vermenigvuldiging. Een mooi voorbeeld om dit te illustreren is het verhaal uit Johannes 6. Jezus had slechts vijf broden en twee vissen tot zijn beschikking, maar wilde alle duizenden mensen voeden die naar hem aan het luisteren waren. Daarom bad hij tot de Vader en dankte God vanuit de mindset dat het mogelijk zou zijn om deze vijfduizend mensen te voeden! Er was zelfs meer dan genoeg over, wel twaalf manden wel te verstaan (Joh 6:11, 13)! En weer zorgt God voor meer dan genoeg!

8. Een nieuw begin 

Toen Jezus het laatste avondmaal vierde, dankte hij voor het brood en brak het. Hij zei: dit is mijn lichaam, doe dit ter herinnering aan mij (Luk 22: 19-20). Destijds wisten de discipelen nog niet dat Jezus zou sterven en dat hij weer zou opstaan uit de dood. Doordat Jezus afrekende met de dood overwon hij ook alles wat met die dood gepaard ging: zonde, zorgen, verdriet, pijn, ziekten, stoornissen, afwezigheid van overvloed (Jes 53: 4, 5). Wat Jezus bracht is een nieuw begin voor ons. Een frisse start ligt er voor jou klaar als je in Hem gelooft. Dankbaarheid (voor het brood) ging vooraf aan dat nieuwe begin (dat Jezus opstond uit de dood – een nieuw begin voor ons). Als je ook wil afrekenen met onvruchtbaarheid, of het niet in vervulling zien gaan van Gods beloften, dan daag ik je uit om de komende tijd God te danken: dat onvruchtbaarheid geen deel meer is van je leven, doordat Jezus’ striemen jou al genezing bracht!

Een deel van deze tekst is overgenomen van ‘The power of thanksgiving’ door pastor dr. C. Okoroafor, mei 2017.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.