In de hemel zo ook op aarde

Heb je ‘slecht’ nieuws gekregen van de gynaecoloog of lukt het niet om zwanger te worden en/of te blijven? God (de Bijbel) zegt dat je kan wel zwanger worden. En dat is ook Zijn wil voor jouw leven!

Op deze BLOG van ZWANGER &SZO kun je meer informatie vinden over wat er in de Bijbel staat geschreven over vruchtbaarheid, gesloten baarmoeders, de vrouwen die door geloof een wonderbaby ontvingen en wat Bijbelse principes zijn op het gebied van genezing. ZWANGER &SZO heeft als doel om je relatie met Jezus te verdiepen, door het kennen van de Bijbel (het woord) om daarmee hemel op aarde te brengen.

GODS WIL? 

Voor ons als christenen is Jezus hèt model voor ons leven hier op aarde. Jezus deed alleen wat Hij de Vader (God) zag doen (Joh 5: 19). Hij genas iedereen die tot hem kwam! In de hemel is dus geen plaats voor ziekte en malfunctie, dus mogen wij ons ernaar uitstrekken en weten dat dit ook op aarde niet Gods wil is. Niet voor niets zegt Jezus dat wij mogen bidden in het Onze Vader ‘uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde' (Mat 6: 9 & Luk 4: 2-4). Jezus kwam immers naar de aarde om ons leven te geven in overvloed (Joh 10: 10).

GOD IS INTO FAMILY

Voor stellen die te maken hebben met onvruchtbaarheid of herhaalde miskramen roept deze theologie soms vragen op. Want 'hoezo heb ik dan nog geen (wonder)baby? En waarom ben ik onvruchtbaar en/of heb ik miskramen?' 'Wat kan ik doen om een wonderbaby te ontvangen?' 'Hoe ga ik dan om met mijn emoties en mijn diagnose?' zijn veel gestelde vragen als je wandelt in geloof en bezig bent met zwanger worden en blijven. Met andere woorden, hoe kun je wandelen in geloof, vol hoop en in verbinding blijven met jezelf, je partner en Jezus en daarbij rust en vrede te ervaren? Dit is nogal een uitdaging als zwanger worden niet vanzelf gaat en na een langere tijd 'proberen' niet lukt of als je steeds miskramen krijgt.

 

 

 
 

 

 

HET. IS. VOLBRACHT.

JEZUS

 

 

 
 

 

 


De oplossing!

In Genesis staat dat God de mens schiep, naar zijn evenbeeld (Gen 1:27). Het was zijn bedoeling om relatie te hebben met de mens, hem te kennen en hem in overvloed te laten leven. God is de schepper, evenals dat hij ook de genezer is (Jehova Rapha). Als er problemen zijn met je computer, programmeer je deze opnieuw door de juiste codes aan te passen (al dan niet automatisch). Zo werkt het ook met ons voortplantingssysteem! Problemen op het gebied van zwanger worden en/of blijven kunnen daarom opgelost worden door jouw maker, dè schepper van hemel en aarde. Hij heeft de juiste codes aan ons gegeven: zijn (levende) Woord! Maar hoe zit het dan met ... ? ZWANGER &SZO maakt deze vragen bespreekbaar in de BLOGS met het thema GELOOF.

zwanger worden door geloof in jezus bijbel christen onvruchtbaar onvruchtbaarheid
zwanger worden door geloof in jezus bijbel christen onvruchtbaar onvruchtbaarheid

Is vruchtbaarheid Gods wil en plan voor jou?

In Genesis kun je lezen dat God als eerste opdracht aan Adam en Eva geeft om zich te vermenigvuldigen – met andere woorden: sex te hebben en kinderen te krijgen (Gen 1:28). In de Bijbel staan diverse teksten over voortplanting, vermenigvuldiging en vrouwen die na onvruchtbaarheid zwanger zijn geworden. Dit laat Gods hart zien voor vruchtbaarheid voor elk koppel. Hij wil dat je vruchtbaar bent: zo heeft hij je geschapen.  Onvruchtbaarheid en problemen op het gebied van zwanger worden enzo kwamen in de wereld door het gedrag van Adam en Eva: de zondeval. Daarnaast hebben we te maken met een tegenstander die komt om van ons te stelen, dood te brengen en om ons te beroven (Joh 10: 10). God geeft zijn kinderen goede dingen (Mat 7: 11). Ziekte en malfunctie op het gebied van zwanger worden is dus niet afkomstig van Hem. In de gospels kun je lezen dat iedereen die tot Jezus kwam werd genezen. Er is dus geen uitzondering in wie Jezus wel of niet genas! Dat is de basis van proberen om zwanger worden: God had jou zo lief, dat hij Jezus zond om je weer SOZO te maken (Joh 3:16).

Onvruchtbaarheid

Bij een op de zes stellen loopt het proces van zwanger worden anders dan verwacht. Voor de meeste stellen, mannen en vrouwen komt het als een donderslag bij heldere hemel: onvruchtbaar zijn, of niet zwanger kunnen blijven (miskramen). Veelal nemen stellen die zwanger willen worden het dan ook als vanzelfsprekend dat zij gemakkelijk zwanger kunnen raken als zij er ‘eenmaal klaar voor zijn’ en ervoor gaan om kinderen te krijgen. Het merendeel van de stellen raakt dan ook binnen een jaar van proberen zwanger, terwijl voor andere stellen er geen geldbedrag, liefde of medische interventie tegenop kan om dit te laten slagen. Helaas zijn er diverse complicaties vanuit de man en vrouw die kunnen optreden om zwanger te worden en te blijven, waardoor je kunt stellen dat het op zichzelf al een wonder is dat de vrouw zwanger kan worden!

Wat staat er in de Bijbel over onvruchtbaarheid?


Oude versus Nieuwe Testament

‘Maar.. dit zijn vooral teksten uit het Oude testament’, hoor ik je denken. Zijn die teksten dan nog wel van toepassing voor jou vandaag de dag? Met de bril op van ‘Jezus heeft het volbracht’ en alle beloften zijn ‘Ja en Amen’ mogen wij naar het Oude testament kijken. Dat betekent dat de wet en de vloeken niet meer van toepassing is voor degene die is gered, gelooft en belijdt dat Jezus Heer is. Er is dus niks wat jou kan weerhouden van een zwangerschap. Geen verleden, geen verkeerde daad of gedachte(n)! Dat is pas goed nieuws!

Het klinkt leuk en wellicht zo simpel. Maar hoe doe je dat in de praktijk? In de onderwijs- en persoonlijk gerichte BLOGS wordt onder andere ingegaan op vragen als:

Wat kan ik doen? HELP!
Waarom ben ik onvruchtbaar en heb ik miskramen?
Hoe kan ik 'geloof bouwen' voor een wonderbaby?
Hoe kun je geduld hebben als zwanger worden niet vanzelf gaat?
Waarom zou jij wel een wonderbaby ontvangen?
Hoe ga je om met emoties bij onvruchtbaarheid?
Hoe kun je van jezelf houden, als zwanger worden niet lukt?

Persoonlijke proclamatie

ZWANGER &SZO bidt dat je deze teksten mag proclameren en mediteren, vanuit een positie van rust wetende dat het al is volbracht door Jezus. Je hoeft niet te strijden voor je baby. Je mag leven vanuit de positie dat Jezus al overwonnen heeft. Jouw wonderbaby is al in de hemel, maar mag naar de aarde komen in jouw buik.

Mediteer de bijbelteksten dag en nacht, zodat je gezegend zal zijn in alles wat je onderneemt (Joz 1: 8). Immers, Gods woord is levend en actief. Het scherper dan een twee snijdend zwaard (Hebr 4: 12). Het Woord heeft de kracht om jouw heel te maken, genezing te brengen (Jak 1: 21).

 

U zegt in uw woord dat als ik bid en vraag ik hetgeen al heb ontvangen (Mark 11: 24 & Joh 16: 24). Ik wil partneren met uw woord. Dank u, dat ik door uw striemen al genezen ben voor elk disfunctioneren op het gebied van zwanger worden, blijven en zijn. Vanuit mijn identiteit als kind van God, gezeten aan de rechterhand van de Vader zeg ik: lichaam, hormonen en voortplantingssysteem, kom in lijn met God's woord. De Bijbel zegt dat ik vruchtbaar gemaakt ben, wonderbaarlijk en met ontzag (Ex 23: 25-26 & Psa 127: 3 & Gen 1: 28). Ik ben een erfgenaam van de belofte die God maakte aan Abraham, namelijk dat hij nakomelingen zou krijgen (Gal 3: 29 & Gen 17: 3-4). God maakt geen onderscheid tussen wie hij wel en niet zegent – dus ook met het ontvangen van babies. Hij houdt van mij, als zijn zoon en dochter (Rom 2: 11).

Uw beloftes zijn Ja & Amen. Het is daarom al een voorziening, voor mij om zwanger te worden (2 Cor 1: 20)! Door genade mag ik mijn wonderbaby ontvangen, niet door mijn prestatie, eigen werken of kracht! Jezus werd de vloek voor mij en vervulde daarmee de wetten uit het Oude Testament, waardoor ik in overvloed mag leven (Efe 2: 8, 9 & Rom 3: 27, 28).

Dank u, dat ik daarom kan leven vanuit de geestelijke waarheid dat ik al zwanger ben door wat Jezus heeft gedaan (Mark 11: 24 & Joh 16: 24). Want zoals Jezus is, zo ben ik hier op aarde (1 Joh 4: 17). Ik vermag alle dingen. Door Hem, die mij kracht geeft (Fil 4: 13). Dank u, dat met u samen niks onmogelijk is (Luk 1: 17). Wat onmogelijk is voor mensen, is mogelijk bij God (Luk 18: 26-27).

Dank u, dat u, God, niet bent zoals een mens; die liegt of die zijn beloofde woord niet nakomt. Uw woord is mijn waarheid en zal niet leeg terugkeren naar mij (Num 23: 19 & 2 Cor 1: 20). Geen wapen dat gevormd wordt in het traject/proces van zwanger worden zal standhouden tegen mij (Jes 54: 17).

Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde (Matt 6: 9-13). 

  

MEER INFO? GEBEDSWENS?